KLUCZ - otwórz się na zmianę - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zatrudnieniowej uczestników projektu oraz przywrócenie im zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zaplanowane działania:

Zad. 1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji

Zad. 2. Warsztaty dialogu

Zad. 3. Wsparcie mentalne – coaching

Zad. 4. Poradnictwo Zawodowe

Zad. 5. Pośrednictwo pracy

Zad. 6. Szkolenia szyte na miarę

Zad. 7. Staże zawodowe


Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-67 lat spełniające łącznie n/w warunki:

- zamieszkują jedno z wymienionych miast w województwie śląskim: Koniecpol, Blachownia, Częstochowa, Kłobuck, Żarki, Koziegłowy, Myszków, Krzepice,

- osoby bierne zawodowo,

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym: min. 50% osób z niepełnosprawnością)


Oferta obejmuje stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu i możliwość skorzystania z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Realizacja projektu: Firma Andrzej Słaby MODRZEW w partnerstwie z AKADEMIĄ SUKCESU Anita Dudek 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: www.modrzew.net oraz poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty:

Biuro Projektu

ul. Limanowskiego 15

42-207 Częstochowa

andrzej@modrzew.net

tel. 694 711 467