Klastry Energii

Z początkiem sierpnia odbyły się spotkania Klastrów Energii: Aglomeracji Częstochowskiej, Powiatu Częstochowskiego i Kłobuckiego. Tematem spotkań było m.in. omówienie planowanych działań Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych oraz możliwości pozyskania dofinansowania na instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Zwrócono również uwagę na tematykę dotyczącą funkcjonowania spółdzielni energetycznych.  

Jak podkreśla Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, w obecnej sytuacji utrzymanie kursu na transformację energetyczną jest oczywistością. Ważne jednak jest działanie w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Klastry energii nie tylko stanowią główny motor napędowy zmian, ale przede wszystkim gwarantują ich merytoryczność i dostosowanie do warunków lokalnych. Transformacja energetyczna to  kwestie ekonomiczne i ekologiczne, ale także niezależność, a tym samym wzmocnienie bezpieczeństwa regionu.