Katarzyna Buchajczuk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uhonorowana odznaką Primus in Agendo

30 czerwca 2022 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia honorowych odznaczeń Primus in Agendo oraz Meritis pro Familia przyznanych  przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Katarzyna Buchajczuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie otrzymała Marleny Maląg, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej odznaczenie Primus in Agendo – Pierwszy w Działaniu.

Nadanie odznaki Primus in Agendo jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Jest ona wyróżnieniem dla tych którzy potrafią się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, pracując dla dobra wspólnego.