Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności

Powiat Częstochowski zaprasza zapisanych uczestników „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej

na poprawę bioróżnorodności” na konferencje online 

w dniach  od 4 do 8 października w godzinach od 10.00 do 15.00


Program Konferencji 

 

Godz.

Temat

10.00

 

Wymogi uprawy poszczególnych roślin

metodami ekologicznymi,

10.30

 

 

Znaczenie dla środowiska naturalnego,

wzbogacenie bazy pożytkowej dla pszczół

(wczesnych pożytków, późnych pożytków),

11.00

Przerwa

11.15

 

 

Znaczenie prozdrowotne roślin uprawianych

metodami ekologicznymi w żywieniu rodzin w szczególności dla zdrowia dzieci

 

11:35

 

 

 

Zagospodarowanie zbiorów

( wykorzystanie) na świeżo i przetwarzanie

owoców,  konserwacja itp.

 

12:00

Zakładanie sadów tradycyjnych, szczepienie drzewek

14:00

Test wiedzy

 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na dole strony

Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu

(34) 32-29-191 lub (34) 32-29-194

Link do spotkania poniżej 

https://meet.google.com/fdz-qcuy-mvr