Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności

30 października br. podsumowano kampanię edukacyjną ukierunkowaną  na poprawę bioróżnorodności. Laureaci otrzymali zestawy drzewek owocowych  pyłko  i miododajnych oraz fachową  literaturę  o wartości odpowiednio 500, 300 i 200 zł.


Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński, Adam Morzyk i Henryk Kasiura Członkowie Zarządu oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa  Marian Stępień wręczyli dyplomy i nagrody uczestnikom organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności, którzy wykazali się najlepszą znajomością zagadnień omawianych podczas konferencji odbywających się w ramach kampanii. 


I nagrodę o wartości 500zł otrzymała  : Wioletta Biecek 

II nagrodę o wartości 300 zł otrzymała : Jadwiga Drabek 

III nagrodę o wartości 200 zł otrzymała : Romana Powroźnik 


Kampania została skierowana do 320 mieszkańców Powiatu Częstochowskiego (po 20 osób z każdej gminy powiatu). Następnie odbyły się dwie konferencje dla zapisanych uczestników kampanii w dniach 15 i 18  października 2019 r. , których tematyka dotyczyła: wymogów uprawy poszczególnych drzewek owocowych metodami ekologicznymi, znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego, wzbogacenia bazy pożytkowej dla pszczół (wczesnych pożytków, późnych pożytków), znaczenia prozdrowotnego drzewek owocowych uprawianych metodami ekologicznymi w żywieniu rodzin w szczególności dla zdrowia dzieci, zagospodarowania zbiorów itp.

Każda z konferencji zakończyła się testem zdobytej wiedzy, a uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnili test, zostali uhonorowani zestawem drzewek owocowych. Kampania finansowana jest ze środków Powiatu Częstochowskiego oraz uzyskanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.