Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności

27-29 maja podsumowano kampanię edukacyjną ukierunkowaną  na poprawę bioróżnorodności. Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa  Marian Stępień wręczyli dyplomy i nagrody uczestnikom organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności, którzy wykazali się najlepszą znajomością zagadnień omawianych podczas konferencji odbywających się w ramach kampanii.  Laureaci otrzymali zestawy ziół  pyłko-  i miododajnych oraz fachową  literaturę  o wartości odpowiednio 500, 300 i 200 zł.


 I nagrodę otrzymała Anna Klama z Konopisk,
II nagrodę zdobyła Danuta Szelejewska ze Zrębic,

III nagroda trafiła do Zbigniewa Zasępy z Wikłowa.


Kampania rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku naborem uczestników. Skierowana została do 320 mieszkańców Powiatu Częstochowskiego (po 20 osób z każdej gminy powiatu). Następnie odbyły się dwie konferencje dla zapisanych uczestników kampanii w dniach 14 i 17  grudnia 2018r. , których tematyka dotyczyła: wymogów uprawy poszczególnych roślin metodami ekologicznymi, znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego, wzbogacenia bazy pożytkowej dla pszczół (wczesnych pożytków, późnych pożytków), znaczenia prozdrowotnego roślin uprawianych metodami ekologicznymi w żywieniu rodzin w szczególności dla zdrowia dzieci, zagospodarowania zbiorów itp.


Każda z konferencji zakończyła się testem zdobytej wiedzy, a uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnili test, zostali uhonorowani zestawem sadzonek  ziół.
Kampania finansowana jest ze środków Powiatu Częstochowskiego oraz uzyskanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.