Jaka będzie przyszłość komunikacji powiatowej?

Prawie 2,5 mln przejechanych kilometrów w 2022 r. 2,9 mln kilometrów do pokonania w 2023 r., a co czeka nas dalej? W jakiej formie będą funkcjonowały Powiatowe Przewozy Pasażerskie?

10  lutego w Starostwie Powiatowym w Częstochowie spotkali się przedstawiciele gmin z Zarządem Powiatu Częstochowskiego.

- Mamy dla Państwa rozwiązanie, które ma być kolejnym etapem w rozwoju komunikacji powiatowej. Jeżeli się nic nie zmieni w ustawodawstwie i dojdziemy do konsensusu, myślę, że w rok 2024 możemy wejść z nową jakością – informuje Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Autobusy z logo Powiatu Częstochowskiego wyjechały po raz pierwszy w 2022 r. i pokonały 2 473 337 km. 14 linii przejeżdżało przez 13 gmin w powiecie, co łącznie kosztowało prawie 10 mln zł.

- Mamy już doświadczenia, które pozwalają lepiej zaplanować siatkę połączeń. Mieszkańcy z jednej strony mieszkają w gminach, ale z drugiej strony funkcjonują w strefie subregionalnej. Dotyczy to szczególnie powiatu grodzkiego, jakim jest miasto Częstochowa -  zaznacza Adam Morzyk, Członek Zarządu Powiatu. – Chcielibyśmy przedstawić wariant powołania związku powiatowo-gminnego, który mógłby realizować zadania komunikacyjne. Tylko takie podejście jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem – dodaje Adam Morzyk.

Zarząd powiatu argumentuje, że obecna siatka połączeń ma charakter komunikacji realizującej zarówno zadania własne powiatu, jak i gmin. Ponadto, sprawniejszą komunikację publiczną można osiągnąć poprzez efektywniejsze wykorzystanie pojazdów, np. poprzez centra przesiadkowe, skrócenie czasu poszczególnych przejazdów. Istotną kwestią jest również zabezpieczenie finansowe w długiej perspektywie czasowej.  

- Nie możemy w uchwale zabezpieczyć środków na kilka lat. Dlatego powinien być ten związek. Ponadto związek, to pierwszeństwo w aplikowaniu o pieniądze z funduszu– argumentuje wicestarosta Jan Miarzyński.

Propozycja zarządu powiatu spotkała się z pozytywną opinią włodarzy gmin.

- Jest to bardzo dobry pomysł. Partycypacja w kosztach to czas na kolejne spotkanie. Dziękuję za pracę wkładaną w planowanie połączeń, bo jest to trudne zadanie, wymagające wzięcia pod uwagę dużej ilości czynników – zaznacza Anna Kowalska-Fert, Zastępca Wójta Gminy Przyrów.

- Specyfika powiatu dzieli gminy na dwa rodzaje. Z jednej strony mamy gminy oddalone od Częstochowy, gdzie przez pewien okres transport publiczny był w słabszej kondycji, a z drugiej gminy sąsiadujące z Częstochową, gdzie komunikacja niezależnie od warunków dobrze funkcjonowała. Chcielibyśmy, żeby coś powstało porównywalnego do jakości obecnie oferowanych usług. Bylibyśmy zainteresowani zachowaniem obecnych standardów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów – deklaruje Krzysztof Ujma, Wójt Gminy Poczesna.

Jakie będą kolejne działania? O tym już wkrótce, a tymczasem zapraszamy na stronę www.komunikacjaczestochowska.pl, gdzie można znaleźć aktualną siatkę połączeń.