Powiat Częstochowski. Co robimy w czasie zagrożenia SARS-COV-2

Przeżywamy obecnie trudny czas związany z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Codziennie w mediach można przeczytać o kolejnych przypadkach zakażenia. Aktualną sytuację epidemiologiczną w powiecie częstochowskim można sprawdzić również w naszych mediach społecznościowych.

Na bieżąco monitorujemy sytuację i nie poddajemy się w walce o zachowanie ciągłości naszego działania. Starosta Częstochowski Krzysztof Smela powołał Roboczy Sztab Kryzysowy, który zajmuje się opracowywaniem wszystkich informacji i szybko rozwiązuje pojawiające się problemy. Starostwo Powiatowe w Częstochowie wraz ze swoimi jednostkami pracuje w trybie ograniczonym, ale pracownicy nieprzerwanie wykonują swoje obowiązki. Często otrzymujemy pytania o terminy odbioru dokumentów (najczęściej dotyczy to Wydziału Komunikacji). Pragniemy uspokoić, że wszystkie terminy zostaną wydłużone, a kary nie będą naliczane. 

Zarząd Powiatu przeznaczył 30 tys. zł z rezerwy kryzysowej na uzupełnienie stanów magazynowych w niezbędne środki higieny, dezynfekcji  i ochrony dla pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych. W miarę potrzeb władze powiatu są gotowe do uruchomienia kolejnej transzy pomocowej. Wydział Zarządzania Kryzysowego zadysponował środki ochrony oraz łózka polowe dla Domów Pomocy Społecznej w celu utworzenia wewnętrznych sal kwarantannowych. Szpital  w Blachowni otrzymał łóżka, namiot polowy oraz nagrzewnicę. Zgodnie z wytycznymi wojewody, lokalne samorządy są zobowiązane do wyznaczenia i przygotowania miejsc kwarantanny. Wydział Zarządzania Kryzysowego w konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i wojewodą śląskim wytypował dwa obiekty do przeprowadzania kwarantanny. Jest to internat przy Zespole Szkół w Złotym Potoku oraz pałac w Nieznanicach.


Pomoc społeczna

Już 9 marca podjęliśmy pierwsze działania związane z wprowadzeniem zakazu odwiedzin w Domach Pomocy Społecznej w Blachowni, Turowie i Lelowie. Pracownicy tych jednostek pracują w nowych ramach czasowych i otrzymują ciepły posiłek. Dyrektorzy wprowadzili liczne zabezpieczenia, m.in. zorganizowano stałe zespoły pracowników, gromadzi się zapasy żywności i środków czystości. Wprowadzono monitoring temperatury Mieszkańców oraz personelu, wydzielono strefę „0” dla potencjalnych chorych lub z podejrzeniem zachorowania. W DPS w Blachowni zakupiono włókninę chirurgiczną i uruchomiono własną produkcję środków ochrony osobistej: maseczki, fartuchy, kombinezony i czepki. Na dzień 23 marca uszyto 170 fartuchów i 200 maseczek.


Oświata

Prace zdalne rozpoczęły również placówki oświatowe. 13 marca 2020 r. uczniowie SOSW w Bogumiłku, których rodzice zadeklarowali zabranie swoich dzieci do domów rodzinnych,  otrzymali  od wychowawców poszczególnych klas oraz terapeutów materiały edukacyjne do zrealizowania przez uczniów podczas  ich pobytu w domu. Tę formę pomocy wychowawcy poszczególnych klas będą kontynuować w dalszym ciągu, jeśli będzie taka potrzeba. Pięcioro uczniów, którzy pozostali w Ośrodku realizują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny pod opieką nauczycieli poszczególnych szkół oraz realizują zajęcia opiekuńczo - wychowawcze pod kierunkiem nauczycieli wychowawców internatu. Uczniowie Ci są pod stałą opieką przez 24 godz. na dobę. Od piątku 20.03.2020 r.  nauczyciele wychowawcy internatu, nauczyciele poszczególnych szkół oraz pracownice administracyjno – obsługowe biorą udział w szyciu fartuchów oraz maseczek ochronnych. Przy szyciu maseczek pomagają pozostali wychowankowie.

Wszyscy nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku i Zespołu Szkół w Koniecpolu mają kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami i ich rodzicami, posiadają także ich aktualne numery telefonów. Korzystają z różnych form zdalnego nauczania, realizują programy nauczania z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych. Zgodnie z rozkładem zajęć nauczyciele wysyłają własne materiały dydaktyczne, linki do stron zalecanych przez MEN, linki do filmów edukacyjnych na YouTube oraz część nauczycieli prowadzi zajęcia za pomocą Skype. Uczniowie odsyłają odpowiedzi na zadane zadania, wypracowania, testy w terminie określonym przez nauczyciela. Nauczyciele zajęć praktycznych wysyłają linki do filmów na YouTube, gdzie są prezentowane czynności i zadania zgodne z tematem zajęć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na naszej stronie internetowej można znaleźć informację o pomocy psychologicznej udzielanej osobom przebywającym w kwarantannie, która świadczą psychologowie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jest również uruchomiony numer telefonu (530 886 032) czynny w godzinach od 7.00 do 19.00, pod którym można uzyskać informacje na temat pomocy udzielanej przez PCPR.


Nieodpłatna Pomoc Prawna

Od 23 marca zawieszone jest osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu częstochowskiego. W związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest  mailowe udzielenie porad. W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy pobrać zgłoszenie porady na odległość (załącznik – do pobrania ze strony Starostwa Powiatowego w Częstochowie zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna), wypełnić, osobiście podpisać i skan zgłoszenia przesłać do wybranego prawnika, przypisanego do danej gminy.


Przypominamy! Od dnia 16 marca 2020 r. jest zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów.Obywatele chcący załatwić sprawy w Starostwie Powiatowym w Częstochowie proszeni są o:

- składanie dokumentów poprzez platformę epuap

- mailem na adres kancelaria@czestochowa.powiat.pl

- poprzez portal http://czestochowa.geoportal2.pl  

- telefonicznie kontaktując się z wybranym wydziałem


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Telefon: (34) 32-29-145 Sekretariat

Telefon: (34) 32-29-146 Naczelnik Wydziału

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI POWIATU

721 228 789 Leonard Smolarski - Naczelnik Wydziału

604 623 108 Janusz Krakowian  - Zastępca Naczelnika Wydziału 

WYDZIAŁ FINANSOWY

Telefon: (34) 32-29-130 Sekretariat

Telefon: (34) 32-29-131 Płace

Telefon: (34) 32-29-135 Skarb Państwa

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

Telefon: (34) 32-29-170 Sekretariat

Telefon: (34) 32-29-171 Naczelnik Wydziału

Telefon: (34) 32-29-182 Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Telefon: (34) 32-29-180 Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

Telefon: (34) 32-29-181 Ewidencji Gruntów i Budynków

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Telefon: (34) 32-29-214 Sekretariat

Telefon: (34) 32-29-174 Naczelnik Wydziału

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Telefon: (34) 32-29-160, (34) 32-29-161 Sekretariat

Telefon: (34) 32-29-167 Rejestracja pojazdów

Telefon: (34) 32-29-165 Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych 

Telefon: (34) 32-29-163 Prawa jazdy

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Telefon: (34) 32-29-191 Naczelnik Wydziału

WYDZIAŁ ORGANIZACJI, ROZWOJU I GOSPODARKI MIENIEM 

Telefon: (34) 32-29-110 Naczelnik Wydziału

Telefon: (34) 32-29-217 Zastępca Naczelnika Wydziału 

Telefon: (34) 32-29-120 Gospodarka mieniem

Telefon: (34) 32-29-122 Kancelaria ogólna

Telefon: (34) 32-29-125 Kierownik oddziału ds. administracyjno - gospodarczych

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW OBYWATELSKICH

Telefon: (34) 32-29-150 Naczelnik Wydziału 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

Telefon: 034 322 92 06


Przepraszamy za utrudnienia, życzymy dużo zdrowia i prosimy o wyrozumiałość!