Jak na tle kraju wypadają domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Powiat Częstochowski

Obecna sytuacja epidemiologiczna na terenie kraju stała się czynnikiem weryfikującym poziom przygotowania do zdarzeń kryzysowych całego państwa, samorządów oraz ich jednostek organizacyjnych. Z całej Polski napływają głosy o ciężkiej sytuacji wywołanej licznymi ogniskami Covid-19 w domach pomocy społecznej.

  Jak na tle kraju wypadają domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Powiat Częstochowski, otóż stanowią one pozytywny kontrast. Aktualnie brak jest stwierdzonych zakażeń wśród pensjonariuszy oraz personelu domów pomocy społecznej w Blachowni, Turowie i Lelowie prowadzonych przez Powiat Częstochowski ta sama sytuacja ma miejsce również we wszystkich pięciu placówkach wychowawczo-opiekuńczych.

Jest to efekt wdrożenia w bardzo wczesnym okresie działań prewencyjnych. Pierwsze decyzje dotyczące przygotowania na zbliżające się dopiero w tamtym momencie zagrożenie podjęte zostały już w styczniu, kiedy to odbyła się narada Dyrektorów DPS, CAOPOW oraz PCPR w Częstochowie w wyniku, której poprawiono stan zaopatrzenia placówek w stosowne środki ochrony osobistej.

 Na początku marca w trakcie odprawy Dyrektorów DPS-ów z Członkiem Zarządu Powiatu Częstochowskiego Henrykiem Kasiurą podjęto decyzję , że najpóźniej od dnia 10.03.2020 r. wprowadzony zostanie we wszystkich jednostkach zakaz odwiedzin oraz zakaz wyjść mieszkańców poza teren Domu. W kolejnych dniach w stosunku do placówek opiekuńcz-wychowawczych podjęto decyzję o wdrożeniu w momencie zamknięcia szkół zakazu odwiedzin oraz zakazu wyjść podopiecznych.

W dalszym etapie rozwoju epidemii w Polsce w  celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej zmieniono system czasu pracy dla pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego, a w dalszej kolejności dla wszystkich pracowników, który ostatecznie przyjął w części placówek kształt 13 i 14 dniowych dyżurów rotacyjnych. Warto zwrócić uwagę na niezbędne w tym zakresie poświęcenie pracowników gotowych do odizolowania się na tak długi termin.

            W momencie otrzymania polecenia Wojewody Śląskiego Nr 27/2020 stan przygotowania naszych placówek był już wysoce zaawansowany. Kierownictwo domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z członkiem Zarządu Henrykiem Kasiurą wykazało się ogromną dalekowzrocznością. Nie czekając na centralne zalecenia przyjęto na wczesnym etapie epidemii działania prewencyjne, które zaowocowały optymistycznym rozwojem sytuacji.

Wydatki poniesione w okresie od 27 stycznia do 28 kwietnia 2020 roku przez jednostki organizacyjne na walkę z koronawirusem wyniosły ogółem 314 281,63 zł. Złożony został wniosek przez Powiat Częstochowski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadań w ramach projektu „Śląskie Pomaga” na działania związane z walką z koronawirusem. Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 – mieszkańców domów pomocy społecznej. Wartość projektu wynosi 523 300 zł.

Ciągle podtrzymywany jest stan wzmożonej gotowości wraz z wdrożeniem zaleceń wynikających z obowiązującego reżimu sanitarnego. Dom Pomocy Społecznej w Blachowni zorganizował szwalnię środków ochrony osobistej na terenie placówki, szyją także pracownicy we własnych domach. Pojawia się wiele pozytywnych sygnałów o oddolnych inicjatywach pracowników i lokalnych społeczności. Ogromnie dziękujemy wszystkim darczyńcom i wyrażamy podziw dla wszystkich pracowników naszych placówek.