Jak „Młodzież Zapobiega Pożarom”?

14 kwietnia 2023 r. w gościnnych progach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się 23. edycja eliminacji powiatowych  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli.

- W szranki stanęli zwycięzcy eliminacji gminnych z 9 gmin  powiatu częstochowskiego w trzech grupach wiekowych: grupy I i II - szkoły podstawowe kl.  I – IV i  kl. V i VIII oraz grupa III - szkoły ponadpodstawowe, łącznie 32 uczestników. Eliminacje przebiegały w dwóch etapach: etap I -  pytania testowe  i etap II - 5 pytań  ustnych, do którego zakwalifikowano po 5 osób z największą ilością punktów z testu – informuje Tadeusz Ciastko, Członek Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Pytania dotyczyły zagadnień z zakresu walki z pożarami i ich zapobieganiu, alarmowania o zdarzeniach służb ratowniczych, zasad udzielania pomocy przedmedycznej, a także wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W komisji oceniającej wiedzę uczestników zasiadali oficerowie i aspiranci PSP,  mł. bryg Paweł Liszaj, st.asp Jakub Jeziak oraz mł. kpt. Michał Błaszczyk, a także Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP W Częstochowie dh Przemysław Zieliński.  

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: grupa I -  Paulina Kamizela (gmina Lelów), grupa II –  Igor Grzegorczyk (gmina Przyrów), grupa III -  Mateusz Witczak (gmina Kłomnice). Laureaci 3 pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.  Zgodnie z tradycją nagrodzono najmłodszego uczestnika eliminacji - Tymoteusza Larę z gminy Kłomnice, do którego trafił miś-strażak ufundowany przez Komendanta Miejskiego PSP bryg. Marka Radosza.

Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Częstochowie przy współpracy  Komendy Miejskiej PSP i Starostwa Powiatowego w Częstochowie, które reprezentował członek zarządu Adam Morzyk. 

Partnerami organizacji eliminacji była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Częstochowie oraz Nadleśnictwa Gidle, Koniecpol i Złoty Potok. 

Laureaci eliminacji w poszczególnych grupach wiekowych reprezentowali powiat częstochowski w eliminacjach wojewódzkich, które odbyły się 22 kwietnia w OSP Ślemień (pow. żywiecki). Gratulujmy reprezentantom powiatu, a w szczególności Igorowi Grzegorczykowi, który swoją wiedzę i znajomość przepisów pożarowych przełożył na zwycięstwo w swojej grupie wiekowej! Igor będzie reprezentował województwo śląskie w eliminacjach krajowych, które odbędą się w we Wrześni w czerwcu 2023 r. Powodzenia!