IV Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”.

W tym roku konkurs odbył się w formie zdalnej na platformie Microsoft TEAMS. Organizacji tego przedsięwzięcia po raz kolejny podjęli się wspólnie: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie oraz Gmina Mstów. Koordynatorem konkursu od początku jest Justyna Klimczak.

Do udziału zgłosiło się  135 uczestników z 45 szkół, z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i pszczyńskiego oraz miast Częstochowy i Katowic. Organizatorów cieszy tak ogromne zainteresowanie konkursem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Niejednokrotnie o wyższym miejscu decydowała różnica zaledwie jednego punktu.

Konkurs składał się z trzech części:

-Pierwsza to test zawierający pytania jednokrotnego wyboru.
- Drugą część stanowiły pytania wymagające od uczestników dłuższej odpowiedzi, które odnosiły się do konkretnych umiejętności ratowniczych. W tej części sprawdzana była również znajomość znaków drogowych. Zarówno pierwszą, jak i drugą część, przeprowadzono z wykorzystaniem aplikacji Testportal.
- Natomiast trzecia część to już losowo wybrane pytania krótkiej odpowiedzi. W tej części uczniowie udzielali odpowiedzi ustnie.  Zmaganiom drużyn bacznie przyglądała się wieloosobowa komisja konkursowa, której pracami przewodniczył mł. bryg. mgr Kamil Dzwonnik, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Częstochowie.

Ostateczna klasyfikacja medalowa:

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach (opiekun Magdalena Tyszko-Warzecha)
II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej (opiekun Mariola Żurakowska)
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku (opiekunowie: Izabela Śledziona, Magdalena Klecha-Jabłońska)

Wśród przedstawicieli współorganizatorów obok licznie parlamentarzystów, samorządowców, służb mundurowych i przedstawicieli władz centralnych była delegacja Powiatu Częstochowskiego Anna Dziewior zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Zdrowia, Sportu, Kultury i Promocji Powiatu Częstochowskiego wraz z Patrykiem Woźnicą Kierownikiem Referatu ds. techniczno-organizacyjnych. Patryk Woźnica od lat związany jest z mstowskim samorządem gdzie pełni funkcję Radnego Gminy Mstów.

Jak podkreślili przedstawiciele Powiatu Częstochowskiego Anna Dziewior i Patryk Woźnica, idea przyświecająca realizacji konkursu jest bardzo ważna. Kształtowanie świadomości najmłodszych w tak przystępnej formie stanowi jedną z lepszych metod prewencji zdarzeń niebezpiecznych. Uczestnicy nie tylko integrują się i uczą zdrowej rywalizacji, ale przede wszystkim zdobywają bardzo wartościową i praktyczną wiedzę. Może wśród dzisiejszych uczestników są przyszli funkcjonariusze straży pożarnej lub policji, którzy w przyszłości będą strzec bezpieczeństwa publicznego. Powiat Częstochowski już kolejny  raz wsparł tą ważną i wartościową ze społecznego punktu widzenia inicjatywę.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników oraz gospodarza Gminy Mstów.


Foto. Gmina Mstów, Adam Równiak