Interaktywne przejście dla pieszych

Nowoczesne przejście dla pieszych i połączenie ścieżek rowerowych powstanie na ulicy Kühna w Olsztynie. Inwestycję szacowaną na 136 tys. zł sfinansuje Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Gmina Olsztyn.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, a także ograniczenie prędkości przejeżdżających pojazdów. Do tej pory rowerzyści nie mogli w bezpieczny sposób przejechać ścieżką rowerową, która na skrzyżowaniu przechodzi z jednej na drugą stronę jezdni.

- Powiat Częstochowski stawia na innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Niewątpliwie interaktywne przejście dla pieszych w Olsztynie jest rozwiązaniem rzadko spotykanym w kraju, które dużo efektywniej niż tradycyjne przejścia dla pieszych i rowerzystów zwiększa ich widoczność, wpływając pozytywnie na czujność kierowców. Lokalizacja interaktywnego przejścia nie jest przypadkowa, wynika z analizy uwzględniającej zwiększony ruch pieszych i rowerzystów przy ulicy Kühna w Olsztynie wynikającego z turystycznego charakteru okolicy. Powiat Częstochowski partycypuje w realizacji zadania wraz z Gminą Olsztyn, pokrywając 50% kosztów zadania. Zarząd Powiatu Częstochowskiego bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego traktuje priorytetowo, o czym świadczą stale dokonywane modernizacje infrastruktury drogowej w naszym regionie. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach ilość przejść interaktywnych na terenie powiatu będzie rosła – mówi Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk.

 

Inwestycja obejmie: przedłużenie chodnika, połączenie ścieżek rowerowych, montaż doświetlenia przejścia dla pieszych, zastosowanie interaktywnego oznakowania, zmianę organizacji ruchu na ulicy Napoleona.