Gdzie powstaną centra przesiadkowe?

15 czerwca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Powiatu Częstochowskiego, Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Śląskiego oraz gmin zainteresowanych budową centrów przesiadkowych na terenie powiatu częstochowskiego.

Spotkanie miało na celu ustalenie harmonogramu prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Kłomnice, Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna i Olsztyn oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego”. Projekt będzie dofinansowany kwotą 24.144.299 zł ze środków Programu Fundusze dla Śląskiego na lata 2021-2027 w ramach działania FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT. W ramach projektu powstaną centra przesiadkowe z wiatami i miejscami parkingowymi, ścieżki rowerowe prowadzące do tych centrów i system zarządzania transportem zbiorowym.