Francuska pomoc dla Ukrainy

W miniony piątek do naszego Powiatu dotarła pomoc humanitarna dla Ukrainy przesłana przez francuskie stowarzyszenie Chartres Initiatives. Powiat Częstochowski będzie pośredniczył w przekazaniu przywiezionych darów bezpośrednio dla ukraińskich samorządów. Francuską delegację przyjęli Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Henryk Kasiura wraz z Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Anettą Ujmą oraz zastępcą Naczelnika Wydziału Edukacji Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatu Częstochowskiego. Francuzi przekazali prawie 40 ton darów stanowiących największe zapotrzebowanie komunikowane przez stronę ukraińską. Warto podkreślić, że jest to kolejny transport zorganizowany przez Chartres Initiatives. Istnienie wolnej Ukrainy jest jednym z ważniejszych gwarantów bezpieczeństwa całej Europy. Przed nami jeszcze jednak długi maraton wspierania broniącej się Ukrainy.  Francuska delegacja spotkała się także z ukraińskimi uchodźcami znajdującymi się pod opieką Powiatu Częstochowskiego. Powiat Częstochowski od początku wybuchu wojny wspiera walczącą Ukrainę zarówno w ramach własnych środków jak i koordynacji pomocy międzynarodowej.