Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Tegoroczny Finał Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych województwa śląskiego odbył się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie. W części pisemnej i ustnej zmierzyło się ze sobą 50 młodych rolników, uczniów szkół rolniczych i absolwentów szkół wyższych z kierunków rolniczych i pokrewnych.Organizatorem Finału Wojewódzkiego był Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy współorganizacji Powiatu Częstochowskiego.

O godzinie 9:30 odbyło się oficjalne rozpoczęcie Olimpiady. Głos zabrał Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, który przekazał wszystkim uczestnikom życzenia powodzenia, jednocześnie zachęcił do rozwijania swoich pasji, podkreślając strategiczne znaczenie rolnictwa w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego kraju i kontynentu.