"Ergonomiczny urząd - wydajni pracownicy"

Powiat Częstochowski realizuje projekt pn. "Ergonomiczny urząd - wydajni pracownicy" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Celem głównym niniejszego projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności oraz ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka pracy wpływające na wydłużenie aktywności zawodowej 169 (w tym 121 kobiet) pracowników i pracownic Starostwa Powiatowego w Częstochowie i Powiatowego Zarządu Dróg poprzez modernizację stanowisk pracy oraz udział w szkoleniach w okresie od 01.10.2020 r. do 29.01.2022 r.


W ramach projektu zaplanowano:

· Działania świadomościowe – Szkolenia dla pracownic/ków Powiatu Częstochowskiego w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. (m.in.: Szkolenie „Ergonomia pracy na stanowisku biurowym”, „Profilaktyka wzroku w pracy administracyjno-biurowej”, „Profilaktyka zdrowotna w pracy administracyjno-biurowej”, " Profilaktyka zdrowotna w zakresie wypalenia zawodowego oraz technik radzenia sobie ze  stresem w miejscu pracy ".

· Działania prewencyjne- Doposażenie stanowisk pracy pracownic/ków Powiatu Częstochowskiego (m.in. zakup foteli, monitorów, podnóżków, podkładek pod mysz komputerową, myszy komputerowe).


Rekrutacja do projektu rozpocznie się dnia 26 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia 10 maja 2021 r. godz. 12:00. Potencjalni uczestnicy projektu będący pracownikami Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie otrzymają wiadomości z dokumentami rekrutacyjnymi na swoje skrzynki pocztowe e-mail.


Kontakt: ergonomia.pracy@czestochowa.powiat.pl