Ekologia w Turowie

Zadanie pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków typu Biodisc BG w Domu Pomocy Społecznej w Turowie” zostało dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 249 437, 00 zł .

Zadanie polegało na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem drenażu komorowego, który odprowadza oczyszczone ścieki do ziemi. Dodatkowo zainstalowano separator tłuszczów dla ścieków pochodzących z kuchni DPS-u oraz przepompowni ścieków oczyszczonych, pompujących ścieki z oczyszczalni do drenażu. Oczyszczalnia a także separator tłuszczów zostały włączone w istniejący system kolektorów sanitarnych poprzez budowę nowych odcinków kanalizacji. Do oczyszczalni oraz przepompowni wykonano zasilanie elektryczne.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 527 025,89 zł, w tym 277 588,89 zł  wkładu własnego oraz 249 437, 00 zł dotacji.

Dzięki inwestycji poprawi się stan środowiska naturalnego w otoczeniu DPS-u. Inwestycja wpłynie również na obniżenie kosztów związanych z gospodarką ściekową. Poddawane odpowiedniej filtracji ścieki mogą być odprowadzane bezpośrednio do gleby, a przefiltrowana woda może być ponownie wykorzystana na przykład do podlewania roślin czy trawnika.