Dzień Pracownika SocjalnegoUROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w dniu 22.11.2019 r. w Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Blachowni.

Tradycyjnie już od 20 lat organizatorami uroczystości byli: Starosta Częstochowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie      w Częstochowie oraz w tym roku Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek opiekuńczo-Wychowawczych        w Blachowni.

Na wstępie Pani Elżbieta Ścigała dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych          w Blachowni a zarazem organizator uroczystości złożyła życzenia pracownikom jednostek pomocy społecznej a Pani Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie przywitała zebranych gości.

W uroczystości udział wzięło 80 osób, przede wszystkim pracownicy i kierownicy: ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pan Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski, Pan Jan Miarzyński – Wicestarosta Częstochowski, Pan Henryk Kasiura – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz Pani Urszula Całusińska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Częstochowskiego, Pan Adam Jaruga – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
Pan Mieczysław Chudzik – Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pani Edyta Wierzbińska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która jest jednocześnie kierownikiem MGOPS w Koniecpolu.

Na spotkanie przybyli zaproszeni przedstawiciele Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: Pani Urszula Cieśla – Starszy Inspektor Wojewódzki Oddziału ds. Pieczy Zastępczej i Pani Joanna Blachowska-Matyjasik - Starszy Inspektor Wojewódzki Oddziału ds. Pieczy Zastępczej, a także Pan Grzegorz Kozera – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, Pani Paulina Grygielska – w zastępstwie Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Częstochowie.

Zaszczycili nas także swoją obecnością niezawodni sprzymierzeńcy: Pani Lena Nieśpielak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Brzechwy w Bogumiłku, Pani Lidia Zeller - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny” w Częstochowie, Pani Małgorzata Mruszczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Pan Bogdan Knapik – Dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie.

Uroczystość rozpoczęło przedstawienie artystyczne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni, którzy zaprezentowali występ taneczny oraz przypomnieli rangę zawodu pracownika socjalnego.

Kolejnym punktem uroczystości był występ Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Blachowni pod przewodnictwem kapelmistrza – Pana Piotra Janika, która wykonała wiązankę muzycznych standardów.

 

Następnie słowa uznania, podziękowania oraz życzenia i gratulacje dla wszystkich zaangażowanych
w pomaganie innym złożyli: Pan Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski, Pan Jan Miarzyński – Wicestarosta Częstochowski oraz Pan Henryk Kasiura - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego.  Do życzeń przyłączyli się także Pani Lidia Zeller - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku
i Rodzinie „Dla Rodziny” w Częstochowie,  Pani Paulina Grygielska – w zastępstwie Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie oraz Pani Urszula Całusińska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Częstochowskiego. Na ręce Pani Katarzyny Buchajczuk – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie specjalne podziękowania i listy gratulacyjne złożyli: Pani Lena Nieśpielak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Brzechwy
w Bogumiłku oraz Pan Grzegorz Kozera – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

W dalszej kolejności Pani Mieczysława Michalik – Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie wręczyła obecnym na spotkaniu pracownikom  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odznakę  „PRZYJACIEL NIEWIDOMYCH” nadaną uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu Śląskiego PZN nr XXI-55/2019 z dnia 17.09.2019 oraz List Gratulacyjny z tej intencji:

„Dziękujemy za zaangażowanie i trud niesienia pomocy społeczności osób niewidomych
i słabowidzących. Życzymy poczucia satysfakcji z pełnionej służby społecznej i wdzięczności tych, którzy są adresatami jej rezultatów.”

Następnie Pan Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski, Pan Jan Miarzyński – Wicestarosta Częstochowski, Henryk Kasiura – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wręczyli podziękowania pracownikom jednostek pomocy społecznej oraz przedstawicielom instytucji współpracujących.  

Po wręczeniu podziękowań uroczystość uświetnił występ zespołu „FLOW” działający
w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Starej Gorzelni i Wielkiego Boru, który zaprezentował się
w repertuarze pieśni i piosenek patriotycznych. Występ wzbudził podziw zebranych gości oraz zaserwował ogromną dawkę muzycznych emocji.  

Organizowany przez Powiat Częstochowski Dzień Pracownika Socjalnego tradycyjnie po raz kolejny był wspaniałą okazją do integracji, wspólnego świętowania w serdecznej atmosferze pracowników służb społecznych i ich sprzymierzeńców.

Dziękujemy organizatorom, wszystkim przybyłym gościom i występującym, którzy swoją obecnością lub umiejętnościami podnieśli rangę naszej uroczystości.

Do zobaczenia za rok.