Droga Czepurka-Piasek z dofinansowaniem

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1093 S (Czepurka-Piasek, gm. Janów), na którą powiat częstochowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 800 000 zł (całkowita wartość inwestycji 5 600 000 zł

W spotkaniu uczestniczyli również Członkowie Zarządu Powiatu - Adam Morzyk i Gwidon Jelonek.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.