Droga Biskupice – Zaborze przebudowana

Dobiegł końca remont drogi powiatowej 1013 S na odcinku Biskupice – Zaborze.

30 listopada Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński, Dyrektorzy PZD w Częstochowie, Roman Pakuła i Mariusz Dobrakowski, radna powiatu Danuta Tomza oraz przedstawiciele władz powiatu myszkowskiego i gminy Olsztyn odebrali nowy odcinek, który na długości 600 m zyskał nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6 m oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1 m.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 508 tys. zł. Powiat Częstochowski zapłacił 231 tys. zł Gmina Olsztyn 150 tys. zł, a Powiat Myszkowski 127 tys. zł.