DPS Lelów nagrodzony

W Częstochowie w Hotelu Arche odbyła się gala 21. konkursu Jurajski Produkt Roku, która od lat organizowana jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie. W tym roku w sumie nagrodzono 20 firm i instytucji.

Wśród wyróżnionych znalazł się również Dom Pomocy Społecznej w Lelowie, który został nagrodzony za profesjonalną opiekę oraz poprawę jakości i warunków życia seniorów. Wyróżnienie to najlepiej dowodzi, że placówki DPS prowadzone przez Powiat Częstochowski są kierowane w sposób wzorcowy, a najważniejszym celem przyświecającym realizacji wszelkich zadań jest dobro podopiecznych. Zarząd Powiatu Częstochowskiego kwestie socjalno-bytowe mieszkańców naszego powiatu, w szczególności tych znajdujących się w trudnym położeniu traktuje priorytetowo.