„Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Przypominamy o uruchomieniu modułu „Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność- Aktywność- Mobilność” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program ten skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które:

• w swoim mieszkaniu lub domu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie, przez które nie są w stanie samodzielnie wyjść na zewnątrz,

• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,

• nie ukończyły 65 roku życia.

Adresaci programu mogą uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2023 r. dostępne są na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2023-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn-1 .

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl . Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.