Dobre informacje z dróg

Z samego rana Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z Janem Miarzyńskim Wicestarostą wspólnie z dyrekcją Powiatowego Zarządu Dróg udali się na inspekcję trwających robót drogowych na terenie Gminy Mykanów. W pierwszej kolejności odwiedzili ulicę Słoneczną tj. drogę powiatową nr 1025, gdzie trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy zbiornika retencyjnego, który pozwoli na zachowanie właściwych stosunków wodnych i znacznie zminimalizuje ryzyko wystąpienia zagrożeń w trakcie ulew i roztopów. Zbiornik będzie odbierał wody opadowe z pasa ww. drogi oraz przyległych działek. Jego powierzchnia wyniesie 729 m2 , natomiast pojemność 857 m3. Planowana wysokość lustra wody to 1,5 m. Samorządowcy odwiedzili również trwającą przebudowę drogi powiatowej nr 1059 S na odcinków Mykanów-węzeł A-1. Stan prac jest wysoce zaawansowany, obecnie wykonywane są roboty związane ze stabilizacją podłoża spoiwem hydraulicznym. Trwa także układanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Mamy świetne informacje, dla mieszkańców, wykonawca drogi ADAC-LEWAR Sp. Z o.o. z Przystajni deklaruję zakończenie inwestycji do końca listopada bieżącego roku.

W trakcie realizacji są liczne inwestycje na drogach powiatowych. Oczywiście wiąże się to z pewnego rodzaju niedogodnościami dla podróżujących, ale chwilowe utrudnienia są konieczne dla sprawnego i skutecznego modernizowania sieci dróg powiatowych- komentuje Starosta Smela.

Potrzeba dostosowania się do chwilowych zmian w organizacji ruchu, na części remontowanych odcinków jest niewielkim poświęceniem kierowców na rzecz przyszłego, znacznego wzrostu komfortu i bezpieczeństwa podróży- dodaje Wicestarosta Miarzyński

Należy podkreślić także, że za każdym razem planując realizację inwestycji nie tylko drogowych, staramy się o udział środków zewnętrznych w całości wartości zadania. To ważne, aby poszukiwać oszczędności tak, aby w miarę możliwości minimalizować obciążenie budżetu, jednocześnie nie ograniczając ilości rozpoczynanych prac. Co obecnie udaję się z dużym sukcesem.