Delegacja Powiatu Kołomyjskiego w Powiecie Częstochowskim

Dziś  Powiat Częstochowski odwiedzili przedstawiciele partnerskiego Powiatu Kołomyjskiego.

W skład delegacji ukraińskiej weszli Dymitri Samuliak Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kołomyjskiego wraz z Radnym Ivanem Bożowskim. Celem wizyty naszych ukraińskich przyjaciół w Polsce jest odwiedzenie partnerskich samorządów wspierających Ukrainę w tym trudnym czasie. Z Częstochowy udają się do Zduńskiej Woli oraz Bartoszyc.

Omówione zostały kwestie dotyczące dotychczasowej pomocy humanitarnej płynącej z naszego Powiatu, a także organizacji przyszłych transportów. Polską stronę reprezentował Grzegorz Dyner Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego wraz z Anettą Ujmą Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Anną Dziewior Naczelnikiem Wydziału Edukacji Zdrowia, Kultury i Promocji Powiatu Częstochowskiego.

Przewodniczący Grzegorz Dyner pozostaje w stałym kontakcie z powiatem kołomyjskim, osobiście udawał się bezpośrednio na Ukrainę. Cały czas pozostaje zaangażowany w organizowanie pomocy w ramach samorządu powiatu częstochowskiego, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach, której członkowie wraz z lokalną społecznością od początku wojny zajmują się przygotowywaniem pomocy zarówno tej wysyłanej na Ukrainę jak i tu na miejscu dla przybyłych uchodźców.

W wywiadzie udzielanym dla Częstochowskich Wieści Powiatowych (130 numer) Wiceprzewodniczący Dyner zapytany czy będzie kontynuował swoją pomoc dla Ukrainy odpowiedział następująco:

Oczywiście, że tak, dopóki sytuacja będzie tego wymagała, jestem w  stałej gotowości. Kontynuujemy organizowanie środków, warto tu podkreślić zaangażowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w  Konopiskach. Cały transport nie był możliwy bez pomocy firmy Miedzińscy, która udostępniła nam samochód. Pomoc jest potrzebna z  racji trwania konfliktu, ale po jego zakończeniu będą potrzebowali naszej pomocy przy odbudowie kraju. Jesteśmy na to gotowi i nie zostawimy naszych ukraińskich przyjaciół samych

Strona ukraińska na ręce Grzegorza Dynera przekazała podziękowania w imieniu wszystkich obrońców Ukrainy.