Ćwiczyli w Starostwie

Pod kierownictwem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli z udziałem Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie ppłk mgr inż. Mariusza Błaszczyka, Sekretarza Powiatu Henryka Sobla, Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz pracowników urzędów miast i gmin z terenu powiatu częstochowskiego,  przeprowadzona została gra decyzyjna pod kryptonimem. „GRA-EGIDA”. Jest to przedsięwzięcie przygotowujące kadrę kierowniczą Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz przedstawicieli miast i gmin powiatu  częstochowskiego do ćwiczenia doskonalącego w roku 2023. Celem szkolenie było utrwalenie i pogłębienie wiedzy w zakresie współpracy 

i wykonywania zadań obronnych oraz doskonalenie procesu informacyjno-decyzyjnego.

Ćwiczenia przeprowadzili Pani Anetta Ujma Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich wraz z pracownikami Anetą Huras-Skorupa, Edytą Waryś oraz Jackiem Zasępą.