Co z drogami w regionie częstochowskim?

O nowych inwestycjach drogowych w regionie rozmawiali  12 czerwca br. przedstawiciele powiatu częstochowskiego, gmin oraz GDDKiA i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Nagromadzenie inwestycji drogowych w Częstochowie i powiecie częstochowskim oraz utrudnienia z tym związane. Drugi temat to Fundusz Dróg Samorządowych. Trzeci to spotkanie sołtysów powiatu częstochowskiego, którzy wyrazili wolę współpracy i rozwoju tej ważnej instytucji – mówił na otwarciu Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Wicestarosta Jan Miarzyński przedstawił najważniejsze dane dotyczące zniszczenia dróg gminnych i powiatowych w kontekście budowy autostrady A1. Po stronie południowej należą do nich: przerwane autostradą drogi gminne i powiatowe, np.: DP-1076S w Łojkach i DP-1053S w Starczy. Potrzeba budowy nowych połączeń drogowych, np.: Młynek-Mazury do węzła Wygoda. Zatory na DK1 od Poczesnej w związku z niewydolnym jednopoziomowym skrzyżowaniem DK1/DK46 przy skręcie na Olsztyn/Szczekociny. W samej Częstochowie możliwy jest ogromny paraliż w związku z przebudową DK-1 i DK-46. Po północnej stronie Częstochowy, gdzie A1 jest budowana po starym śladzie DK-1 najbardziej uciążliwy jest wzmożony ruch na alternatywnej DK-91, drogi samorządowe niedostosowane są do dużego tonażu, brak jest ścieżek pieszo-rowerowych, jest duży problem z włączeniem się do ruchu, samorządy nie mają środków finansowych na odbudowę dróg lokalnych.


Jak zadeklarował Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Katowicach Zbigniew Szwed – odcinek od Pyrzowic do Zawodzia zostanie oddany w lipcu/sierpniu 2019 r. Będziemy się starali wprowadzić na nim ograniczenie do 12 ton. Samochody ciężarowe powyżej tej masy będziemy chcieli skierować na DK-1. W związku z odstąpieniem od umowy z firmą Salini, będziemy się starali jak najszybciej wybrać nową firmę, która zabezpieczy obecny odcinek. Mamy ambitny plan, aby ruch był skierowany przez całą obwodnicę na przełomie lat 2019/2020.  Być może będzie to tylko tranzyt bez oddanych do użytku węzłów Blachownia czy Lgota.

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Województwa Śląskiego Dorota Wójtowicz zaprezentowała informacje na temat Funduszy Dróg Samorządowych. Przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu będzie mogła wynieść maksymalnie 30 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikowanych zadania. Zadania mogą mieć również charakter wieloletni (trwające dłużej niż 12 miesięcy) oraz obejmować wykonanie robót budowlanych na skrzyżowaniach, które nie są w zarządzie wnioskodawcy.