Bo najważniejszy jest człowiek!

 

Bo najważniejszy jest człowiek- pod takim hasłem w Koniecpolu odbyło się spotkanie w trakcie, którego Zarząd Powiatu Częstochowskiego wyraził swoje podziękowania dla osób zaangażowanych w walkę z epidemią oraz pomoc dla broniącej się Ukrainy. Jak mówił w trakcie uroczystości Starosta Częstochowski Krzysztof Smela: Minione dwa lata nie były łatwe, jednak solidarnie podołaliśmy i nadal dajemy radę, ponieważ nie wszystkie trudności, przed jakimi przyszło nam stanąć są już za nami. Nasza dzisiejsza obecność jest formą wyrażenia ogromnej wdzięczności i uznania dla godnej postawy, jaką w tym niełatwym czasie przyjęliście. Działanie i jeszcze raz działanie, któremu przyświecał tylko jeden cel- troska o drugiego człowieka. Właśnie za to Wam dziękuję, za Waszą ofiarność i bezinteresowność. Po raz kolejny dowiedliśmy, że największy bogactwem ziemi częstochowskiej jest kapitał ludzki, który tworzą wspaniali mieszkańcy! Dziękuję!

Covid nie jest już tak straszny opinii publicznej, zszedł z głównych pasków w mediach. Pamiętajmy jednak, że pierwsze fale pojawienia się wirusa budził w społeczeństwie duży niepokój wywoływany zbyt dużą ilością niewiadomych i nieodpowiedzialną postawą mediów podsycających niezdrowy strach.

Nikt z nas w 2019 roku nie był wstanie realnie ocenić skali zagrożenia i dalszego rozwoju wypadków. Tym bardziej należy podkreślić bohaterskość wyróżnionych, którzy w obliczy nieznanego stanęli na wysokości zadania i nie zwracając uwagi na nieznane jeszcze w tym czasie dla siebie konsekwencje zdrowotne ruszyli do działania. Wręczone podziękowania są skromną formą wyrażenia wdzięczności, której nie sposób oddać słowami. Kiedy wydawało się nam, że świat wychodzi na prostą po raz kolejny stanęliśmy przed próbą, która trwa nadal. 24 lutego Federacja Rosyjska dokonała aktu agresji na suwerenną Ukrainę. Jutro Ukraińców znalazło się pod znakiem zapytania. I tym razem zdaliśmy, jako społeczeństwo  egzamin z wartości cywilizacyjnych. Serce okazane Ukrainie, ukraińskim dzieciom i matkom okazało się niebywałe. Wojna trwa nadal, a wsparcie jest kontynuowane. W tym miejscu również przekazane zostały podziękowania dla najbardziej zaangażowanych. Z Powiatu Częstochowskiego z transportami pomocowymi na Ukrainę osobiście udali się Adam Morzyk Członek Zarządu, Grzegorz Dyner Wiceprzewodniczący Rady oraz Jerzy Krasiński ze Starostwa Powiatowego.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń i mieszkańcy. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił Zespół Flow ze Starej Gorzelni oraz znany i lubiany artysta z Powiatu Częstochowskiego Jacek Miernikiewicz. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

 

 

Poniżej Prezentujemy listę wyróżnionych Osób i Instytucji

 

COVID marzec 2020 rok

 

Członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego

1.     Henryk Kasiura – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego

 

Instytucje samorządowe

1.     Rafał Kusal -  Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy  całokształt współpracy (między innymi użyczenie magazynów)

2.      Ryszard Suliga – burmistrz Koniecpola

3.     Adam Śliwakowski– Zastępca Wójta Kłomnic

 

Straż Pożarna

1.     Bryg. mgr Marek Radosz – Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie)

 

Policja

1.     Dariusz Atłasik – były Komendant Miejski Policji w Częstochowie

 

Ochrona zdrowia

 

1.     Dariusz Nowicki - Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Częstochowie ( organizacja miejsc kwarantannowych, pomoc w kierowaniu osób do wymazów, organizacja szczepień przeciwko COVID )

 

2.     Olga i Łukasz Kaczmarek - Prezes NZOZ Przychodnia Lekarska Kłomnice (organizacja powiatowego punktu szczepień w Rzerzęczycach)

3.     Małgorzata Rainholc  - SPZOZ Miejska Przychodnia Lekarska (organizacja powiatowego punktu szczepień w Koniecpolu)

4.     Zbigniew Bajkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

5.     Jolanta Majer – Wicedyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Częstochowie (pomoc w szybkich wymazach)

6.     Piotr Krawczyk - koordynator punktu pobrań wymazów na COVID-19, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie
(organizacja punktów wymazowych )

7.     Wojciech Konieczny – Senator RP, Dyrektor Szpitali Miejskich,

8.     Janusz Adamkiewicz  - były Dyrektor Szpitala im. R. Weigla w Blachowni (organizacja oddziałów COVID na terenie powiatu częstochowskiego)

9.      Monika Podziewska – Dyrektor Szpitala im. R. Weigla w Blachowni

10.           Marzena Maniszewska Sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

11.            Marian Nowak – Dyrektor SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Częstochowie

12.            dr n. med. i nauk o zdrowiu Jadwiga Korzeniowska – Pielęgniarka koordynująca Filią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie Zespół Ratownictwa Medycznego w Mykanowie

 

Darczyńcy

1. Płk Tomasz Białas - Dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej (organizacja wymazobusa)

2. Artur Bigosiński - „PW Studio ART” – przyłbice darczyńca

 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Częstochowie

1.     Karol Ostalski  – Naczelnik Wydziału Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem

Pracownicy:
 - Iwona Marzec - Wydział OK, Główny Specjalista BHP
 - Kacper Berski –
Wydział OK
 - Piotr Wentura - Wydział OK
 - Jan Dendek  -  
Wydział OK
 - Krzysztof  Ściubidło –
Wydział OK
 - Teresa Tagowska -
Wydział OK

             - Ewa Urbańczyk - Wydział OK

2.     Anetta Ujma – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

 

Pracownicy:

- Jacek Zasępa - Wydział ZO
- Andrzej Jura – Wydział ZO

 

3.     Ewa Kubat - Miedzińska – Naczelnik Wydziału Komunikacji

 

Pomoc społeczna

1.      Dyrektor Marcin Huras  - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Blachowni Pracownicy:

·        Danuta Listwoń

·        Aneta Wilk

 

2.     Alicja Grzegorczyk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lelowie

Pracownicy:

·        Waldemar Salita

·        Zofia Pytlarz

·        Jerzy Palka

·        Małgorzata Nowakowska

·        Marzena Maniszewska

·        Maria Łapaj

·        Anna Łapaj

·        Maria Krzętowska

·        Joanna Foltyn

·        Aleksandra Fatyga

3.     Zbigniew Wawrzyniak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie

Pracownicy:

·        Jacek Stachurski

·        Ilona Dłubała

·        Barbara Biskup

·        Anna Będkowska

4.     Agnieszka Frania – Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

5.     Wojciech Główczyński – Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach

6.     Artur Sygit - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu

 

7.     Katarzyna Buchajczuk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

Pracownicy:

·        Agnieszka Sędziwa – Kogut

·        Marta Jabłońska

Placówki Oświatowe

1.     Lena Nieśpielak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku

2.     Urszula Podsiad – Jeziorska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie (

3.     Anna Salita – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Koniecpolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc Ukrainie

Członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego

1.     Adam Morzyk

2.      Gwidon Jelonek

 

1.     Grzegorz Dyner – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego

2.     Adam Markowski – Radny Powiatu Częstochowskiego

3.     Monika Kosielak – Radna Powiatu Częstochowskiego

 

Instytucje

1.     Dziubek Marek – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 

2.     ks. Bator Marek – Dyrektor CARITAS

 

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg

1.     Roman Pakuła - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

2.     Zbigniew Lewacki – Kierownik Obwodu Drogowego Rudniki

3.     Tadeusz Ciastko – Kierownik Obwodu Drogowego Koniecpol

 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Częstochowie

1.     Anetta Ujma – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

2.     Jacek Zasępa

3.     Andrzej Jura

4.     Edyta Waryś

5.     Aneta Huras – Skorupa -

6.     Dawid Sójka

7.     Sławomir Pruciak

8.     Magdalena Kiesiak – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -

9.     Agnieszka Banaszkiewicz Wydział Architektoniczno - Budowlany

10.                Joanna Drobina – Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa

11.                Anna Wojtasik - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa

12.                Katarzyna Minkina  - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa

13.                Adam Andzel – Wydział Geodezji i Kartografii

14.                Klaudyna Harciarek – Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem

15.                Jerzy Krasiński - Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem

16.                Sylwia Pidzik – Wydział Finansowy

 

Przedsiębiorcy - darczyńczy

1.     Marcin Mirowski firma Elektrobud (udostępnił magazyn)

2.     Firma HAL-PLAST Rudniki (Wózek widłowy)

3.     Firma Miedziński - Andrzej i Andżelika Miedzińscy (bus)

4.     Brendzel Artur – Przedsiębiorca, Strażak , Społecznik

5.     Kamil Pyziak -  Bus Progres Mieczysław Pyziak

6.      Anna Leszczyńska – Firma PPH LEMAR

7.     Sławomir Lisek - Fundacja 4-ego Pułku Ułanów Zaniemeńskich 

 

Straż Pożarna

 

1.     Bryg.mgr Marek Radosz – Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

 

Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu Częstochowskiego

 

1.     Ryszard Suliga -  Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

2.     Tomasz Gęsiarz - Wójt Gminy Mstów

3.Sylwia Szymańska - Burmistrz  Miasta i Gminy Blachownia

4. Tomasz Kucharski -  Burmistrz Miasta i Gmina Olsztyn

5. Maria Włodarczyk -  Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

6. Adam Tajber – Wójt Gminy Kamienica Polska

7. Paweł Militowski – Wójt Gminy Rędziny

8.Piotr Juszczyk – Wójt Gminy Kłomnice

9. Edward Moskalik - Wójt Gminy Janów

10. Wiesław Szymczyk -  Wójt Gminy Starcza

     11. Robert Nowak – Wójt Gminy Przyrów

12. Jerzy Żurek Wójt - Gminy Konopiska

13.    Dariusz Pomada - Wójt Gminy Mykanów

      14. Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

      15. Jadwiga Zawadzka - Wójt Gmina Kruszyna

16.Krzysztof Ujma – Wójt Gminy Poczesna

Placówki oświatowe

1.     Beata Wójcik- Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku

2.       Mirosław Pietrzak – Kierownik w Zespole Szkół im. Wł. Szafera
w Złotym Potoku

3.      Danuta Leszczyńska – Kierownik Internatu w Zespole Szkół
im. Wł. Szafera w Złotym Potoku

4.      Edyta Młyńska – Dyrektor Zespołu Szkół w Koniecpolu

5.      Iwona Choła – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej

6.      Henryk Srokosz - kierownik Schroniska Młodzieżowego Siedlec

7.      Olga Gonera - Dyrektor - Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

8.      Lena Nieśpielak - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku

 

Pomoc społeczna

1.      Artur Sygit – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu

2.      Agnieszka Frania - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni

3.      Wojciech Główczyński – Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach

4.     Zbigniew Wawrzyniak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie

5.      Marcin Huras – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Blachowni

6.     Katarzyna Buchajczuk - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

7.     Alicja Grzegorczyk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lelowie