Będzie bezpieczniej w Kokawie

31 marca Powiat Częstochowski złożył wniosek do PROGRAM-u WID 2021+ dla zadania: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w Kokawie, gmina Mykanów - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 8 sierpnia otrzymaliśmy informację, że przedmiotowe zadanie zostało ujęte na liście zadań do dofinansowania. Obecnie uzgadniany jest projekt porozumienia oraz projekt umowy w sprawie pomocy finansowej z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Szacunkowy koszt zadania wynosi 400 000,00 zł (w tym: całkowity koszt projektu w wysokości 40 000,00 zł ponosi Powiat Częstochowski, natomiast koszt realizacji zadania, tj. 360 000,00 zł dzielony jest po połowie pomiędzy Powiatem Częstochowskim, a Urzędem Marszałkowskim. W kosztach budowy partycypuje wraz z Powiatem Gmina Mykanów