ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa