Anioły- XX Finał Konkursu Plastycznego

We wtorek 18 stycznia w Kościele Parafialnym w Konopiskach odbył się jubileuszowy XX finał Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego „Anioł” organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach. Powiat Częstochowski od lat wspiera inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży. To bardzo ważne, aby wspomagać rozwój naszych najmłodszych. Tworzenie warunków do realizowania pasji i umożliwienie podzielenia się efektami własnej pracy na szerszy forum jest istotnym czynnikiem mobilizującym do samodoskonalenia się i osiągania wyznaczonych celów. Złożoność procesu wychowawczego wymaga wieloaspektowości działań między innymi właśnie takich konkursów, które przede wszystkim to dobra zabawa i wspólna radość. Gratulacje oraz podziękowania uczestnikom złożył Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z Anną Dziewior Zastępcą Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Grzegorzem Dynerem. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a także dziękujemy organizatorom.