Adam Jaruga przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Starosta Krzysztof Smela i wicestarosta Jan Miarzyński wręczyli powołania na członków VI kadencji rady ds. osób niepełnosprawnych.

 

- Są funkcje, gdzie nie ma wynagrodzeń, dlatego szczególny szacunek dla osób, które chcą się podjąć tej pracy. Tym bardziej, że są to zagadnienia, które często dotykają ludzkich cierpień – mówił starosta Smela. – Mam nadzieję, że się Państwo nie zniechęcą i będą prężnie działali przez kolejny rok – dodał starosta.

W trakcie posiedzenia dokonano wyboru prezydium. Przewodniczącym został Adam Jaruga, wiceprzewodniczącą Magdalena Badora, sekretarzem Aleksandra Grabowska, a członkami Aneta Tanasiewicz i Mieczysława Michalik.

- Dziękuję za wybór, będę służył swoim doświadczeniem  - podkreślił Adam Jaruga.  – W tym miejscu chciałbym podziękować również Katarzynie Buchajczuk, Dyrektor PCPR w Częstochowie, za sprawną organizację prac rady – dodał nowy przewodniczący.