78. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia punktualnie o godzinie ,,W” zawyły syreny, ten symboliczny moment przypomniał o 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W godzinach dopołudniowych odbyło się wydarzenie towarzyszące w tym roku obchodom rocznicy wybuchu powstania.  Dokonano uroczystego oznaczenie mogiły śp. Romany Zdziarskiej-Rewskiej tabliczką informującą, że grób należy do weteranki walk o polską niepodległość. W ten sposób mogiły powstańców oznacza Instytut Pamięci Narodowej – i to on był głównym organizatorem kameralnej uroczystości na Cmentarzu św. Rocha. Tabliczka ma przypominać odwiedzającym polskie nekropolie, że spoczywają tam także Polki i Polacy zasłużeni dla Polski. Napis na tabliczce brzmi: ,,Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski”.

W upamiętnieniu postaci Romany Zdziarskiej-Rewskiej wzięli udział  Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński,  Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Anetta Ujma , przedstawiciele IPN, Fundacji Wolności i Rozwoju Społecznego, parlamentarzyści, harcerze, młodzież z Korpusu Kadetów. Urząd Miasta – współorganizujący uroczystość wraz z IPN – reprezentował zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak.

Romana Zdziarska-Rewska, pseudonim ,,Romka”, urodziła się 25 sierpnia 1925 r. w Hrubieszowie Lubelskim. W 1939 r. wstąpiła do tajnego harcerskiego zastępu „Turów”; następnie była członkinią drużyny nr 8 „Knieje”. W 1940 r. działała w Związku Walki Zbrojnej – była łączniczką na terenie Żoliborza. W 1942 r. wstąpiła do Armii Krajowej, dostając przydział do plutonu łączności dowództwa żoliborskiego.

Podczas powstania pełniła rolę łączniczki dowództwa okręgu warszawskiego z dowódcą obwodu żoliborskiego. Była pięciokrotnie ranna. Po wojnie wróciła do Warszawy. Studiowała historię sztuki, z wynikiem bardzo dobrym obroniła doktorat ze sztuki starej Warszawy. Oprócz wieloletniej pracy naukowej, pracy kustosza i konserwatora zabytków, była także aktywna społecznie, m.in. w Związku Inwalidów Wojennych. Historycy badają ciągle szczegóły zarówno jej życia konspiracyjnego, walki powstańczej, jak i jej aktywności powojennej – nie wszystkie fakty są jeszcze znane bądź potwierdzone. Romana Zdziarska-Rewska została odznaczona m.in. Krzyżem Partyzanckim, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Srebrnym Krzyżem Harcerskim z mieczami oraz Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari V kl. Zmarła 19 sierpnia 1999 r. Jej mogiła znajduje się na częstochowskim Cmentarzu św. Rocha (sektor 71, rząd 2, nr grobu 30).  

 

 

Źródło biograficzne pochodzi ze strony Urzędu Miasta w Częstochowie