50-lecie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni

- Dziękuję Wam, drodzy Wychowankowie, Waszym opiekunom i obsłudze, która przez 50 lat Was wspierała. Z naszej strony staramy się robić wszystko, aby miejsce, w którym teraz przebywacie, przywoływało tylko dobre wspomnienia – życzył Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski.

24 maja na ulicy Sosnowej w Blachowni spotkali przedstawiciele władz samorządowych, wychowankowie oraz kadra z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, które świętowały swoje 50-lecie. Blachownię odwiedzili wszyscy członkowie zarządu powiatu: Krzysztof Smela, Jan Miarzyński, Gwidon Jelonek, Adam Morzyk i Anna Dziewior. Radni powiatu: Mieczysław Chudzik, Daniel Hadrian, Anetta Ujma, a także naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych.

Początki działalności domu dla dzieci sięgają roku 1974, kiedy powstał Państwowy Dom Dziecka we Wrzosowej, następnie w roku 1996 zmienił nazwę na Dom Dziecka we Wrzosowej. 

- Przez 26 lat Dom Dziecka funkcjonował w resorcie Oświaty. Natomiast na skutek nowelizacji ustawy o pomocy społecznej od 2000 roku funkcjonuje w strukturach resortu pomocy społecznej i podlega Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.  W roku 2005 wychowankowie sukcesywnie opuszczali Dom Dziecka we Wrzosowej, zamieszkując w budynku mieszkalnym w Blachowni, będącym własnością Powiatu Częstochowskiego oraz w zakupionych przez powiat domach Sosenka i Skałka na terenie Częstochowy. Finalnie w roku 2009 na skutek reorganizacji Dom Dziecka we Wrzosowej zmienił nazwę i lokalizację, przez co utworzona została Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni – mówił Henryk Kasiura, wieloletni członek zarządu powiatu częstochowskiego, do 2023 r. nadzorujący obszar pomocy społecznej.  

Następne lata to czas zmian systemowych, standardy opieki i wychowania były dostosowywane do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2015 powstały trzy odrębne placówki tj. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Blachowni, Dom dla Dzieci Sosenka w Częstochowie i Dom dla Dzieci Skałka w Częstochowie. Obsługę administracyjno-ekonomiczną i techniczną tych placówek objęło Centrum Administracyjne w Blachowni. W każdej z placówek istnieje 14 miejsc statutowych oraz miejsca dodatkowe utworzone za zgodą wojewody śląskiego.  

- Obecnie w naszych Placówkach przebywa łącznie 45 wychowanków. Zatrudnionych jest 30 pracowników. Średnio około połowa wychowanków pochodzi z powiatu częstochowskiego, druga połowa z innych powiatów z terenu kraju – informuje Agnieszka Frania, Dyrektor CAOPOW.  - Nasze placówki pełnią funkcję socjalizacyjną i interwencyjną. Przez 50 lat działalności w naszych Placówkach wychowywało się ponad pięciuset podopiecznych, a placówką zarządzało 7 dyrektorów – dodaje pani dyrektor.

Jaka będzie przyszłość domów dla dzieci? – Trudno przewidzieć, jakie będą ruchy z pieczą zastępczą i instytucjonalną. Chcielibyśmy, żeby było tak, jak do tej pory. Nauczyliśmy się to dobrze robić. Mamy miejsce, świetną kadrę i sporo entuzjazmu, że to będzie dalej dobrze funkcjonować – zaznacza starosta Smela.

- Dokładamy wszelkich starań, aby najmłodsi, którym los nie pozwolił doświadczyć beztroskiego dzieciństwa, czuli się bezpieczni, akceptowani i zaopiekowani – zapewnia dyrektor Agnieszka Frania.

W funkcjonowaniu domów dla dzieci ważną rolę odgrywają opiekunowie, którzy zapewniają wsparcie emocjonalne, wychowawcze i edukacyjne. Budują bezpieczne środowisko, które pomaga w zdrowym rozwoju i integracji społecznej. - Dziękuję wszystkim opiekunom za profesjonalizm, zaangażowanie i wielkie serca. Liczę na to, że kolejne jubileusze będziemy świętować w niezmienionym gronie – mówił Gwidon Jelonek, odpowiadający obecnie w Zarządzie Powiatu za opiekę społeczną.