27 mln zł na drogi powiatowe!

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela odebrał symboliczne czeki na dofinansowanie dróg lokalnych na kwotę ponad 27 mln zł!

9 września w Starostwie Powiatowym w Częstochowie Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz pogratulował włodarzom okolicznych gmin i powiatów otrzymanych środków finansowych na budowę dróg i wręczył okazjonalne czeki.

Powiat Częstochowski złożył trzy wnioski. Wszystkie dostały pozytywną ocenę i dofinansowanie w wysokości 55% kosztów realizacji.

1. PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1057 S NA ODC. HUTA STARA A - POCZESNA I NR 1056 S NA ODC. MAZURY - MŁYNEK, GMINA POCZESNA.

Wartość złożonego wniosku 7,6 mln zł. Realizacja w latach 2019 – 2022.

2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1060 S NA ODC. OD DK 91 W M. RUDNIKI DO DW 786 W M. WANCERZÓW, GMINA RĘDZINY I MSTÓW. 

Wartość złożonego wniosku 9,175 mln zł. Realizacja w latach 2019 – 2020.

3. PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1070 S KŁOMNICE - KRUSZYNA, NR 1025 S KRUSZYNA - BOROWNO I NR 1019 S BOROWNO - WITKOWICE, GMINA KŁOMNICE, KRUSZYNA I MYKANÓW.

Wartość złożonego wniosku 32,963 mln zł. Realizacja w latach 2019 – 2022.