100-latka z Nowego Broniszewa

Daniela Wójcik z domu Janeczek urodziła się dnia 8 grudnia 1923 r. na Puchach. W Nowym Broniszewie zamieszkała w chwili rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i tam ukończyła  4 klasy.

Po ukończeniu szkoły pracowała z rodzicami w gospodarstwie. Jest trzecim, z czworga dzieci z małżeństwa  Jana i Wiktorii. W 1943 wyszła za mąż za Władysława, z którym przeżyła w zgodzie 40 lat. Wspólnie doczekali się dwóch synów i córki. Syn Edward zmarł w 2014 roku.

Seniorka może pochwalić się:

- siedmiorgiem wnucząt,

- jedenaściorgiem prawnucząt,

- jedną praprawnuczką.

Życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych lat życia w zdrowiu, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych, szanownej jubilatce złożył Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.