Powrót   |   aktualności dla turysty

XVII Jurajskie Marsze na Orientację

Opublikowano: 2017-05-10


POLSKIE  TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH

ZARZĄD ODDZIAŁU W CZĘSTOCHOWIE

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W SIEDLCU


REGULAMIN

 

XVII Jurajskie Marsze na Orientację

o puchar Wójta Gminy Janów i Starosty Częstochowskiego

przy współudziale finansowym Urzędu Miasta Częstochowy

oraz LGD Partnerstwo Północnej Jury w Złotym Potoku

 
1. Organizatorzy:
 

   Oddział PTSM w Częstochowie

    Koło PTSM przy VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie
    Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu
 
2. Zespół organizacyjny:
 
     Kierownik imprezy             Zbigniew Tarnowski             PInO 257
     Gospodarz bazy                  Henryk  Srokosz            Kierownik Schroniska
     Sędzia główny                    Daniel Jędraszczyk                OInO Cz/16/2011
     Budowniczowie  tras          Zbigniew Tarnowski, Daniel Jędraszczyk   
     Sekretariat                           Karolina Kocka oraz członkowie SK PTSM  przy VI LO
                                                                                                         w   Częstochowie.
 
3. Baza, teren imprezy i dojazd
 
   Bazą terenową będą autokary ustawione na  parkingu przy skrzyżowaniu dróg Myszków – Siedlec – Złoty Potok.
   Terenem zmagań  jest obszar Babskiej Skały. Dwa pierwsze etapy prowadzą wzdłuż czarnego szlaku pieszego. Należy zachować ostrożność przy przejściu drogą przez Kamieniołom Warszawski !!!
   Start do etapu 1 przy Tartacznej w Siedlcu . Meta 1 etapu a zarazem start
   na  2 etap  na skrzyżowaniu szlaków w lesie. Meta etapu 2 a zarazem start
  do etapu 3 przy leśniczówce w Ostrężniku. Etap 3, który prowadzi czerwonym szlakiem pieszym,  uczestnicy pokonują wyłącznie z opiekunami !!! Zachować ostrożność przy przejściu przez drogi. Meta etapu 3 na parkingu przy skrzyżowaniu dróg Myszków – Siedlec – Złoty Potok.
Dojazd: autobusem organizatora po wcześniejszym uzgodnieniu
lub PKS do Siedlca Krzyże a dalej 400 m ul. Tartaczną na start.
   Uwaga ! Istnieje możliwość skorzystania z  wcześniejszego noclegu w schronisku 
   w Siedlcu   po uzgodnieniu z kierownikiem schroniska.
 
4. Warunki uczestnictwa
 
    W klasyfikacji drużynowej w  imprezie mogą uczestniczyć zespoły z kół  PTSM
 w szkołach   podstawowych i gimnazjów oraz zespoły i osoby z innych środowisk. Uczestnik powinien posiadać busolę lub kompas,  linijkę, ochronną folię na mapę, ubiór dostosowany do pogody,  długopis.
 
 
 
5. Typ imprezy, skala trudności:
 
Impreza piesza, turystyczna, regionalna, trzyetapowa (3 x 3 pkt  do Odznaki Imprez na Orientację), łatwa.
UWAGA ! Punktacja do OInO jest wyższa z okazji III Ogólnopolskiego Tygodnia Turystycznych Imprez na Orientację !!!
 
6. Mapa:
 
 Mapy kolorowe  w różnych skalach, pełne w kat. TD,  kombinowane w pozostałych kategoriach.
 Podczas rozpoczęcia uczestnicy dostają mapy i karty startowe na wszystkie etapy !!!
 
7. Kategorie wiekowe:
 
    TD  –  ur. w 2004 r. i młodsi          zespoły  2 - 3 osobowe

    TM –  ur. w 2001 - 2003                zespoły  2 - 3 osobowe

    TJ  –  ur. 2000 i starsi                    zespoły 1 osobowe
    TS  – ur. 1997 i starsi                     zespoły 1 osobowe
 
    8. Świadczenia:
 

·        pamiątkowa plakietka,

·        potwierdzenie punktów na OTP, OInO,

·        posiłek na mecie,

·        ubezpieczenie,

·        nagrody i dyplomy dla zespołów w kategorii TD i TM, dyplomy w kategoriach TJ i TS, oraz w klasyfikacji drużynowej wg regulaminu.

 
9. Przebieg imprezy:
 
      9.00 – początek pracy sekretariatu na starcie przy ul. Tartacznej
                (wjazd do kamieniołomu Warszawskiego,
      9.45 – otwarcie imprezy, 
    10.00 – start uczestników na  etap 1 a po nim do etapu 2
                (obowiązek wpisania czasu startu na E 2 przez sędziego !!! ).
                   Start do E3 wyłącznie z opiekunem (!!!)  w  dowolnym czasie,   
    14.00 – zamknięcie mety po etapach,
    14.30 – zakończenie imprezy ( rozdanie dyplomów i nagród)
    15.00 – wyjazd uczestników do Częstochowy
 
10. Zgłoszenia i wpisowe:
    Przyjmowane z  załączoną „Listą zgłoszeń” do 17 maja (środa) w biurze Oddziału PTSM  ul. Krakowska 29  ( I piętro), w poniedziałki, środy i piątki
  w godzinach 10.00 - 13.00, informacje tel.  (34) 324-45-95.
   Wpisowe wynosi    10.00 zł   -  płatne w biurze Oddziału lub na starcie.
   Członkowie PTSM mają zniżkę w wysokości 2 zł.
    Zgłoszenia po terminie lub na starcie przyjmowane będą do wyczerpania
    materiałów startowych.
 
11. Postanowienia końcowe:

·        punktacja zgodna z: „Zasadami punktacji KInO ZG PTTK”,

·        przybycie po zamknięciu mety powoduje nie klasyfikowanie,

·        niszczenie punktów kontrolnych i ich wyposażenia powoduje dyskwalifikację,

·        impreza odbędzie się bez względu na pogodę,

·        za szkody wyrządzone osobom trzecim i przez osoby trzecie organizator nie ponosi odpowiedzialności,

·        ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
 

Zapraszamy do udziału w naszej imprezie życząc sukcesów na trasach

 

ORGANIZATORZY

                               
 
 
 
 
 

Zasady zdobywania Pucharów

 dla najlepszej szkoły w kategoriach TD  i  TM

 
1. Puchar zdobywa ta szkoła, której zespoły uzyskają największą ilość punktów za miejsca
w poszczególnych kategoriach wg zasady:
 
1 miejsce  -                                 10 pkt
2 miejsce  -                                   9 pkt
3 miejsce   -                                  8 pkt
4 miejsce  -                                   7 pkt
5 miejsce  -                                   6 pkt
6 miejsce   -                                  5 pkt
7 miejsce  -                                   4 pkt
8 miejsce  -                                   3 pkt
9 miejsce   -                                  2 pkt
10 miejsce  -                                 1 pkt
11 miejsce i dalsze  -                    0 pkt
 
2. Startuje dowolna ilość zespołów !
 
3. Punktacja prowadzona jest osobno dla kategorii TD  i  TM.
 
4. Interpretacja powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista zgłoszeń

                                         na XVII Jurajskie Marsze na Orientację
...............................................                                         Siedlec koło Janowa
  pieczęć organizacji zgłaszającej                                          20 maja  2017 r.
 
nazwa i adres organizacji zgłaszającej: .......................................................................................
 
......................................................................................................................................................
 
kierownik drużyny:..........................................................................tel........................................
 

lp

nazwisko i imię

kate-

goria

adres

wpisowe

uwagi

1

 

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
Wpisowe w wysokości ............................... wpłacono dnia ................... 20…… r.
 
                                                                                                      .........................................
                                                                                                          podpis kierownika drużyny
 


Skomentuj artykuł

Czytano: 2873 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 10 Maja 2017, zmienione: 23 Kwietnia 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Zapraszamy do udziału w II Powiatowym Konkursie Literackim pn.: "Koniecznie przeczytaj!"
Dzień Sołtysa w Starostwie
 • Dzień Sołtysa w Starostwie
 • 16 i 17 kwietnia na zaproszenie Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli do Starostwa przybyło blisko 130 Sołtysów reprezentujących...
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl