CEPIK-2.0

 

W dniu 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło System Informacyjny Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0)

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że należy  liczyć się z licznymi utrudnieniami  w zakresie:

 rejestracji pojazdów, wydawania stałych dowodów rejestracyjnych, wymiany DR, dokonywania adnotacji danych, wyrejestrowania pojazdów

i innych czynnościach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Powrót   |  

,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku"

Opublikowano: 2016-11-14


W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku realizowany jest projekt pt. ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.1102.02-24-0441/16-001) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Cele projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 30 u/u z naszej szkoły poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych u/u w kontekście ich kariery edukacyjno – zawodowej, w szczególności w branży turystycznej, realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli zawodu. 
W projekcie będą realizowane następujące zadania:
1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 30 u/u w tym:
-   indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe,
-   grupowe spotkania z przedsiębiorcami,
-   warsztaty z doradztwa zawodowego,
-   grupowe spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy.
2. Doposażenie bazy technologiczno – dydaktycznej ZS,
3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli zawodu,
4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz organizacja szkoleń i kursów dla 30 u/u,
5. Staże zawodowe dla 30 u/u,
6. Kursy dla u/u i dla nauczycieli:
-    Sugarrcraftingu,
-    fotografia kulinarna,
-    Carving I i II stopnia,
  -    kuchnia molekularna,
-    Gastro pos i szef obsługa,
 -    Microsoft Exel,
  -    Microsoft PowerPoint,
 -    Grafika komputerowa,
  -    Desery w nowoczesnym wydaniu, 
 -    Obsługa kas fiskalnych,
-    Tworzenie aplikacji internetowych
 
                                                                                            
Projekt realizowany jest od 01.09.2016 r. do 30.09.2017 r.
Rekrutacja u/u i nauczycieli do projektu odbyła się w dniach od 02.09-15.09.2016 r.  na podstawie jawnego regulaminu rekrutacji  dostępnego na stronie internetowej szkoły (www.zlpotok.pl) i szkolnej tablicy ogłoszeń. Dla nauczycieli dodatkowo w pokoju nauczycielskim. Rekrutację u/u poprzedził słowny przekaz  informacji o projekcie w poszczególnych klasach przez specjalistę ds. promocji i rekrutacji Pana Mirosława Pietrzaka    Ponadto dyrektor szkoły Pan Dariusz Ciuk na apelu rozpoczynającym rok szkolny poinformował u/u, nauczycieli i rodziców o realizowanym projekcie w ZS w Złotym Potoku. Rekrutacja była prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans K i M poprzez zapewnienie możliwości udziału w projekcie u/u i nauczycieli bez względu na płeć czy wyznanie.  
Zajęcia przebiegają zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym przez specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
W dniach od 16 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r. (ferie zimowe) jest przerwa w realizacji zajęć. Rozpoczęcie zajęć nastąpi w dniu 30 stycznia 2017 r.
Po ukończeniu zajęć w projekcie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.
 
 
 

INFORMACJA

o realizacji projektu

 
            W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku realizowany jest projekt pt. ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.1102.02-24-0441/16-001) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
 
Zajęcia realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Na dzień 30 listopada 2016 zrealizowano już następującą ilość godzin:
 
1. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie:
  
    a) żywienia i usług gastronomicznych ( 30 godzin),
    b) hotelarz                                             (  9 godzin)
    c) organizacja reklamy                          (  8 godzin)
 
2. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z języka angielskiego zawodowego w zawodzie:        
    
    a) żywienia i usług gastronomicznych ( 16 godzin),
    b) hotelarz                                             (  4 godzin)
    c) organizacja reklamy                          (  6 godzin)
 
 
Aktualizacja
W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku w ramach realizowanego projektu pt. ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.1102.02-24-0441/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
realizowane są zgodnie z harmonogramem zajęcia dodatkowe specjalistyczne przygotowujące do egzaminów zawodowych ale również od dnia 13 lutego 2017 r. prowadzone są kursy zawodowe zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.
Do dnia 28 lutego 2017 r. przeprowadzono kursy:
Kursy dla uczniów:
1. Obsługa MS Excel   
2) Obsługa MS Power Point 
3) Desery w nowoczesnym wydaniu
4) Sugarcrafting
 
 
Kursy dla nauczycieli:
1. Obsługa kas fiskalnych    
2) Carving  I stopień 
3) Carving  II stopień 
4) Desery w nowoczesnym wydaniu
5) Sugarcrafting
 
Informacja
Uczestnicy (u/u) projektu ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku" po zakończonych zajęciach zawodowych w miesiącu lipcu i sierpniu realizują staże zawodowe u pracodawców w:

Pluta
Sławomir Konrad
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

1.08.2017

29.08.2017

Sławek
Klaudia Ewa
Hotel VERDE MONTANA, ul. 1 Maja 25 a, 57-350 Kudowa – Zdrój

1.08.2017

29.08.2017

Koza
Marlena Maria
Hotel VERDE MONTANA, ul. 1 Maja 25 a, 57-350 Kudowa – Zdrój

1.08.2017

29.08.2017

Czyż
Natalia Karolina
Hotel VERDE MONTANA, ul. 1 Maja 25 a, 57-350 Kudowa – Zdrój

1.08.2017

29.08.2017

Michalik
Ewelina Małgorzata
Hotel VERDE MONTANA, ul. 1 Maja 25 a, 57-350 Kudowa – Zdrój

1.08.2017

29.08.2017

Osińska
Aleksandra Małgorzata
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

1.08.2017

29.08.2017

Szyda
Agata Stefania
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

3.07.2017

28.07.2017

Flak
Katarzyna Daria
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

1.08.2017

29.08.2017

Martałek
Kamila
Hotel VERDE MONTANA, ul. 1 Maja 25 a, 57-350 Kudowa – Zdrój

3.07.2017

28.07.2017

Kulicka
Irmina Maria
Hotel VERDE MONTANA, ul. 1 Maja 25 a, 57-350 Kudowa – Zdrój

3.07.2017

28.07.2017

Błaszczyk
Damian
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

1.08.2017

29.08.2017

Pach
Wojciech Kamil
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

1.08.2017

29.08.2017

Teperska
Agata Paulina
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

3.07.2017

28.07.2017

Skalik
Piotr
GK STUDIO Gustaw Kubara, ul. św. Jadwigi 141, 42-200 Częstochowa

3.08.2017

31.08.2017

Kurzyk
Natalia Agata
Zakład Poligraficzny Andrzej Połać, ul. Słowackiego 3, 42-256 Olsztyn

1.08.2017

29.08.2017

Owczarek
Anna Maria
Zakład Poligraficzny Andrzej Połać, ul. Słowackiego 3, 42-256 Olsztyn

1.08.2017

29.08.2017

Rejment
Juliusz
Zakład Poligraficzny Andrzej Połać, ul. Słowackiego 3, 42-256 Olsztyn

3.07.2017

28.07.2017

Grzelka
Monika Ewa
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

3.07.2017

28.07.2017

Wnęk
Kacper Paweł
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

1.08.2017

29.08.2017

Wojciechowicz
Nicole Varonika
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

3.07.2017

28.07.2017

Ryszkowski
Axel Aron
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

3.07.2017

28.07.2017

Olczyk
Kamil Jarosław
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

3.07.2017

28.07.2017

Łyszczarz
Mateusz Piotr
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

3.07.2017

28.07.2017

Sokół
Anna
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

3.07.2017

28.07.2017

Bugla
Aleksandra Edyta
Jurajski Olsztyn F.H.U. ,,VIKA” Aneta Kaczor, ul. Karłowatej sosny 4, 42-256 Olsztyn

1.08.2017

29.08.2017

Knapik
Wiktoria Anna
Hotel VERDE MONTANA, ul. 1 Maja 25 a, 57-350 Kudowa – Zdrój

3.07.2017

28.07.2017

Nowak
Roxana Sandra
Hotel VERDE MONTANA, ul. 1 Maja 25 a, 57-350 Kudowa – Zdrój

3.07.2017

28.07.2017

Nowak
Mirella Anna
Hotel VERDE MONTANA, ul. 1 Maja 25 a, 57-350 Kudowa – Zdrój

3.07.2017

28.07.2017

 Skomentuj artykuł

Czytano: 1348 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 14 Listopada 2016, zmienione: 20 Lipca 2018
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Zapraszamy do udziału w Powiatowym Przeglądzie Kabaretowym „KABA-RADO”
Rowerowe połączenie Mstowa z Częstochową już działa!
 • Rowerowe połączenie Mstowa z...
 • 11 lipca, oficjalnie oddano do użytku pierwszy w gminie odcinek ścieżki pieszo – rowerowej od granicy z miastem Częstochową do drogi...
III Jurajski Festiwal Sztuki i Wina
 • III Jurajski Festiwal Sztuki i Wina
 • Gmina Olsztyn i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zapraszają na III Jurajski Festiwal Sztuki i Wina, który odbędzie się w dniach...
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl