Powrót   |  

"Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży"

Opublikowano: 2013-09-11


Projekt  „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
 
Rozpoczął się drugi rok realizacji projektu. Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia w roku szkolnym 2013/2014 już przyniosły korzyści szkołom, którym jest udzielane wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych oraz nauczycielom, którzy otrzymują kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Trwają szkolenia rad pedagogicznych.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  „WOM” w ramach wspierania działań związanych z rozwojem edukacji  włączył się w organizację spotkania inaugurującego drugi rok realizacji projektu. Pierwsze spotkanie wszystkich czterech sieci w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się w RODN „WOM” w Częstochowie   9 października; rozpoczęcie w auli o godz. 15.30.Serdecznie zapraszamy nauczycieli i dyrektorów.
 


 
 

Szkolenia rad pedagogicznych
 

Celem projektu Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży  jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół.
 
Podstawowe założenia :

 1. Wspomaganie jest adresowane do 38 szkół i przedszkoli,
 2. Wspomaganie pomaga placówkom w rozwiązywaniu własnych problemów,
 3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji placówki dokonanej przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
 4. Wspomaganie jest procesem zaplanowanym do sierpnia 2015 roku.
Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia przyniosą korzyści:
 • szkołom, którym zostanie udzielone wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych,
 • nauczycielom, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • samorządom lokalnym, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i przedszkoli oraz w kreowaniu polityki oświatowej.
W ramach projektu są realizowane następujące działania:
 

Galeria zdjęć ze szkoleń rad pedagogicznych prowadzonych w ramach projektu

 

Konferencja w Starostwie Powiatowym w Częstochowie

 
    
 
    
 
    

 

Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej im. Świętego Stanisława Kostki w Lgoczance

 
    
                                                                                                                                                   

Rada Pedagogiczna w Przedszkolu we Wrzosowej

  
     
 

Rada Pedagogiczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu

   
          
            
     
 

 

Rada Pedagogiczna w Zespole Szkół we Wrzosowej

 
     
 
     
 
      
 
 

 Spotkania sieci współpracy i samokszatłcenia w powiecie częstochowskim w obiektywie

 


    

Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych”

 

 
    
 
    
  
     
 
      
 
      
 
 
 

 „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”
 

 
 
      
 
       
 
       
 
 
 

 „Promocja i budowanie wizerunku szkoły”
 

 
 
       
 
       
 
        
 
        
 
       
 
        
 
        
 
 

O bezpieczeństwie w szkole”
 

 
 
        
 
        
 
        
 

 
 

Sieci współpracy i samokształcenia
 
Sieci współpracy i samokształcenia, to element systemu doskonalenia i wspomagania szkół. W ramach projektu w powiecie częstochowskim powstały cztery sieci współpracy i samokształcenia adresowane  do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz dyrektorów placówek oświatowych.
 
 Sieć to metoda współpracy i samokształcenia umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy sieci biorą  udział w spotkaniach, natomiast bieżący kontakt oraz gromadzenie zasobów umożliwia  im platforma cyfrowa. Do udziału w  spotkaniach sieci  są zapraszani eksperci wspierający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów.
 
Pracami sieci kierują koordynatorzy sieci.
 

Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży - film
 
 

 Zaproszenie


do pracy w sieciach współpracy i samokształcenia

dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli realizujących projekt Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży
 

W związku z utworzeniem sieci współpracy i samokształcenia w ramach Projektu Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w pracach wybranej sieci:

 • Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły,
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych,
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli  O bezpieczeństwie w szkole,
 • Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów  Promocja i budowanie wizerunku szkoły.
Warunkiem ubiegania się o udział w pracy sieci współpracy i samokształcenia jest złożenie Formularza Zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia (w sekcji pliki do ściągnięcia).
Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 20 lutego 2014r. w biurze projektu (Starostwo Powiatowe, ul. Sobieskiego 9, Częstochowa p.129
Koordynator
Alicja Janowska
 

 W projekcie bierze udział 38 placówek oświatowych z powiatu częstochowskiego, 530 nauczycieli,  w tym 38 dyrektorów szkół i przedszkoli.

Wykaz szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie (tu kliknij)


Dzięki realizacji projektu możliwe jest zaktywizowanie działań podejmowanych przez szkoły i przedszkola oraz nauczycieli na rzecz własnego rozwoju.
 
Zespół projektowy
Nad całością działań realizowanych  w ramach projektu czuwa powołany do poszczególnych zadań zespół projektowy. W jego skład wchodzą:
Alicja Janowska - koordynator merytoryczny
Agnieszka Danielewska - asystent projektu

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE)
Lidia Kiedrzynek 
Krzysztof Ponchała 
Anita Toborek 
Halina Wróbel 

Koordynatorzy  Sieci Współpracy i Samokształcenia
Anita Imiołek
Bożena Golachowska
Maria Habrajska
Karolina Przybył 

Biuro projektu mieści się w Powiecie Częstochowskim, ul. Jana III Sobieskiego 9  p nr 129, I piętro, tel. 34 229107, e-mail: a.danielewska@czestochowa.powiat.pl
 
Strona projektu
http://www.czestochowa.powiat.pl/banerki_strona_glowna/%22doskonali_pedagodzy_droga_do_sukcesu_dzieci_i_mlodziezy%22_d5484_pol.html
 
Biuro czynne: w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 16:00, piątek od 9:30 do 17:00.

Wszelkie informacje  można również wysłać drogą mailową na adres: projekt.pedagog@czestochowa.powiat.pl

Spotkanie informacyjne
6 lutego 2014 r. o godzinie 14:00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym , w sali sesyjnej spotkanie informacyjne poświęcone  projektowi „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zachęcamy do pobrania prezentacji projektu w szczególności Dyrektorów Szkół i Nauczycieli chcących zapoznać się ze szczegółami (prezentacja stworzona przez APUS, na potrzeby promocji projektu i realizacji celów koordynatora) oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych przez: Dyrektorów szkół/przedszkoli oraz Nauczycieli szkół/przedszkoli.
Rekrutacja do projektu „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży” trwa od 01.09.2013 do 31.10.2013
W pierwszej kolejności zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych przez Dyrektorów szkół/przedszkoli z powiatu częstochowskiego.
Dokumenty rekrutacyjne dla dyrektorów szkół/przedszkoli:
-       Załącznik nr 1a – Deklaracja uczestnictwa w projekcie szkoły/przedszkola,
-       Załącznik nr 1b – Ankieta lista nauczycieli w szkole/przedszkolu,
-       Załącznik nr 3 ­- Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach POKL
 
Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli szkół i przedszkoli, którzy zgłoszą się do udziały
w projekcie:

-        Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny,

-        Załącznik nr 3 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

-        Załącznik nr  4 Deklaracja udziału w projekcie;

-        Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

-        Załącznik nr 6 Oświadczenie uzupełniające uczestnika projektu;
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu starostwo powiatowe
w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa, pok. 129.
Biuro czynne: w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 16:00, piątek od 7:30 do 15:00.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://www.apus.biz.pl/prezentacja-projektu-doskonali-pedagodzy-droga-do-sukcesu-dzieci-i-mlodziezy/cat_id/6

 Skomentuj artykuł

Czytano: 8381 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 11 Września 2013, zmienione: 26 Maja 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Odbiór sadzonek w „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”
 • Odbiór sadzonek w „Kampanii...
 • Powiat Częstochowski zaprasza zapisanych uczestników „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”...
Zawiadomienie nr 3 o drugim zebraniu w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl