Powrót   |   aktualności dla obywatela

„Piknik rybny - organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie gminy Lelów”

Opublikowano: 2018-06-14


Gmina Lelów złożyła wniosek o dofinansowanie na operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

W ramach projektu planuje się zorganizowanie wydarzenia rekreacyjno – kulturalnego  połączonego z kampanią informacyjno – edukacyjną o nazwie „Piknik rybny - organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie gminy Lelów”.  
Planowane wydarzenie odbędzie się w dniu 2 września 2018 roku nad zbiornikiem wodnym w Lelowie (w godzinach dopołudniowych będzie spływ i zawody wędkarskie, natomiast piknik rozpocznie się około godziny 14 i będzie trwał do godz. 19,
gdzie zostaną rozstrzygnięte konkursy: „Ryba w przyrodzie”;  Multimedialny  klip  reklamowy    „Wędkarstwo  –  zdrowie dla człowieka”; Zawody Wędkarskie).
„Piknik rybny - organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie gminy Lelów”, to pierwsza w gminie Lelów tego typu impreza promująca rybołówstwo, przetwórstwo rybne i  idee ekologii, poświęcona wszystkiemu co związane jest z rybami, wodą i wypoczynkiem.
Impreza ta, to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oraz zapoznania się z ofertą gospodarstw rybackich zajmujących się hodowlą ryb z obszaru RLGD „Jurajska Ryba”.
 

„Piknik rybny - organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie Gminy Lelów”.
 
Kierując się zasadą konieczności zachowania, ochrony i promocji zasobów obszaru RLGD "Jurajska Ryba"  oraz promocji specyfiki obszaru RLGD "Jurajska Ryba" w tym działania o charakterze rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym, wystawienniczym Urząd Gminy  Lelów ogłasza  konkursy  związane 
z  powyższą  tematyką.  Zapraszamy wszystkich  chętnych  do  udziału  w  konkursach  poświęconych  tematyce  zachowania, ochrony i promocji zasobów obszaru RLGD "Jurajska Ryba”.

I.                    Organizator: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów

II.                  Cel Konkursów:

1.       Popularyzacja  wiedzy  na  temat  ochrony i promocji zasobów obszaru RLGD "Jurajska Ryba".

2.       Popularyzacja działania o charakterze rekreacyjnym, kulinarnym, kulturalnym, wystawienniczym.

III.           Kategorie konkursu:
1.  „Ryba w przyrodzie”.
Uczestnicy – konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych: 
1.  dzieci w wieku przedszkolnym, 
2.  uczniowie klas 0-III, 
3.  uczniowie klas IV-VI;
4.  uczniowie klas VII –VIII (w tym uczniowie klas gimnazjalnych)
Warunki  uczestnictwa  -  przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  pracy  plastycznej dotyczącej  życia ryb w  przyrodzie.  Technika  pracy  dowolna,  format  pracy  nie mniejszy niż A4, nie większy niż A3. 
2.  Multimedialny  klip  reklamowy    „Wędkarstwo  –  zdrowie dla człowieka”.
Uczestnicy – konkurs kierowany jest do pasjonatów wędkarstwa.
Warunki  uczestnictwa  –  każdy  uczestnik  konkursu    dostarcza  film  promocyjny długości 
max  1  minuta  na  nośniku  elektronicznym. Mile  widziane  podkreślenie wartości rodzinnych.
·         Uczestnicy  mogą  zgłaszać  do  konkursu  wyłącznie  prace  wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie.
·         Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
·         Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko, autora, wiek i adres domowy, numer telefonu, adres e-mail;
·         Do  pracy  należy  dołączyć  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych.  Do pracy niepełnoletniego  uczestnika  konkursu  należy    dołączyć  także  zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
·         Prace  należy  nadesłać  lub  dostarczyć  osobiście  do  27.07.2018  r.  do  Urzędu Gminy Lelów,
ul. Szczekocińska 18, pokój 67, 42-235 Lelów, tel. 34 355 01 21 w. 135, e-mail: j.sokolinska@lelow.pl.
·         Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie odsyłania tych prac.
 
3. Zawody Wędkarskie. 
1.  Zawody rozegrane zostaną 2 września 2018 r. na terenie zbiornika wodnego w Lelowie, zbiórka o godz. 10  koło altany na plaży.
2.  W czasie trwania imprezy teren zawodów jest zamknięty dla innych wędkarzy. 
3.  Organizatorzy są odpowiedzialni za porządek oraz przebieg imprezy.
4.  Organizatorzy wyznaczają stanowiska wędkarskie. Odległość pomiędzy stanowiskami powinna wynosić około 10-20 metrów.
5. Każdy z uczestników łowi tylko 1 wędką.  Uczestnik może mieć na stanowisku dowolną ilość
wędek do wymiany. Maksymalna długość wędziska wynosi 13 m.
 
6.  Każdy  uczestnik  startujący  w  zawodach  jest  zobowiązany  posiadać  siatkę  do  przechowywania złowionych ryb w stanie żywym.
3.  Uczestnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego: proca, podbierak, platforma itp.
4.  W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty 
i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. 
5.  Zawody odbędą się metodą spławikową.
6.  Warunkiem  udziału  w  zawodach  jest  osobiste/telefoniczne/za  pomocą  poczty  elektronicznej zgłoszenie w terminie do 15 sierpnia 2018 r. do Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, pokój 67,
42-235 Lelów, tel. 34 355 01 21 w. 135, e-mail: j.sokolinska@lelow.pl.
7.  Trzech  najlepszych  uczestników,  który  złowią  największą  rybę  zawodów  otrzymają  puchary.
8.  Losowanie stanowisk odbywa się w dniu zawodów, nie później niż na  30-60 minut przed rozpoczęciem
zawodów.  Czas  trwania  zawodów  ustalany  jest  na  3  godziny.  Zawody  zostają  przerwane  jednym ustalonym wcześniej sygnałem.  Po  otrzymaniu  numerów  startowych  zawodnicy  udają  się 
przed  wylosowane  stanowiska  -  jedna osoba  łowi  w  jednym  łowisku.
 
5.  Obowiązują następujące sygnały: 
·         pierwszy  sygnał  -  na  15  minut  przed  rozpoczęciem  zawodów,  można  rozpocząć  nęcenie  zanętą (w zależności od decyzji organizatora),
·         drugi sygnał – rozpoczynający zawody,
·         trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,
·         czwarty  sygnał  oznacza  zakończenie  zawodów,  po  tym  sygnale  nie  zalicza  się  żadnej  ryby  wyjętej  z wody.  
Po sygnale oznaczającym zakończenie zawodów komisja sędziowska podchodzi do każdego zawodnika
i waży na stanowisku złowione ryby. Do klasyfikacji ostatecznej liczy się waga ryb złowionych
przez uczestnika, który otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb. 
W czasie zawodów zabrania się przemieszczania się zawodników i osób postronnych pomiędzy zawodnikami.
Wyłączeni z tego zakazu są organizatorzy oraz sędziowie.  
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. Ryby powinny  być  przechowywane 
w  odpowiednich  siatkach  w  stanie  żywym,  a  po  zważeniu  natychmiast wpuszczane do wody.   
 
V.   Nagrody:
1.   Jury  powołane  przez  Organizatora  dokona  kwalifikacji  prac  na  wystawę pokonkursową 
oraz  przyzna  I,  II,  III  nagrodę  w  każdej  kategorii.  Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców oraz przyznania miejsc ex  aequo.  Ogłoszenie  wyników  konkursów  i  wręczenie  nagród  laureatom nastąpi 02.09.2018 r. podczas „Piknik rybny - organizacja imprezy promującej rybactwo na terenie Gminy Lelów”.
2. Wszyscy uczestnicy zawodów wędkarskich otrzymają upominki.
Natomiast w kategorii poszczególnych miejsc
1)  I miejsce – nagroda rzeczowa i puchar
2)  II miejsce – nagroda rzeczowa i puchar
3)  III miejsce – nagroda rzeczowa i puchar
3.  Decyzja JURY jest ostateczna. 
5.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania własnych nagród specjalnych poza werdyktem jury. (Na przykład nagrody dla uczestników poza I,  II lub III miejscem)
VI.   Informacje dodatkowe:  
1.  Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia, nazwiska i informacji
o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych organizatora
oraz w mediach i Internecie.
2.  Nadesłanie  prac  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  uznaniem  niniejszego regulaminu.
4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  ostatecznej  interpretacji  zapisów niniejszego regulaminu.
5. Informacje organizatora związane z  ogłoszonymi  konkursami zamieszczane będą na stronie internetowej:  www.lelow.pl.
 Skomentuj artykuł

Czytano: 1536 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 14 Czerwca 2018, zmienione: 22 Lutego 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Puchar Polski w Lotach Balonami w Janowie i Olsztynie
 • Puchar Polski w Lotach Balonami w...
 • Komisja Balonowa przy Aeroklubie polskim zdecydowała, że w tym roku Gminy Janów i Olsztyn, zorganizują Puchar Polski w Lotach Balonami na...
Ruszył program szczepień przeciwko wirusowi HPV
Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl