CEPIK-2.0

 

W dniu 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło System Informacyjny Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0)

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że należy  liczyć się z licznymi utrudnieniami  w zakresie:

 rejestracji pojazdów, wydawania stałych dowodów rejestracyjnych, wymiany DR, dokonywania adnotacji danych, wyrejestrowania pojazdów

i innych czynnościach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Powrót   |   aktualności z powiatu

XXV sesja Rady Powiatu

Opublikowano: 2017-09-07


14 wrzesnia 2017 r. o godz. 10ºº w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek obrad:

1.                  Otwarcie XXV Sesji Rady Powiatu i powitanie.

2.                  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                  Przedstawienie porządku obrad.

4.                  Powołanie sekretarzy obrad.

5.                  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6.                  Powołanie komisji uchwał i wniosków.

7.                  Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje  starosta K. Smela

8.                  Interpelacje i zapytania radnych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.                  Informacja o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim, referent  dyr. PUP G. Klamek, prezentacja multimedialna.

10.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2017 rok, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 3/XXV/2017.

11.               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 4/XXV/2017.

12.               Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, referent naczelnik wydziału OK H. Sobel, druk nr 1/XXV/2017.

13.               Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku, referent dyr. PCPR K. Buchajczuk, druk nr 2/XXV/2017.

14.               Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej  PSPw Częstochowie na zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla JRG Nr 4 w Koniecpolu, referent naczelnik wydz. ZO R. Gębuś, druk nr 5/XXV/2017.

15.               Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gm. Blachownia zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1047 S -Blachownia ul. Piastów, referent dyrektor PZD B. Zalewska, druk nr 6/XXV/2017.

16.               Informacja nt. należności przysługujących powiatowi, które zostały umorzone, rozłożone na raty lub wobec których zastosowano odroczenie terminu w okresie I półrocza 2017 roku,referent skarbnik K. Toczko, druk nr 7/XXV/2017.

17.               Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach  majątkowych radnych za 2016 rok, referent  przewodniczący  rady A. Kubat, druk nr  8/XXV/2017.

18.               Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej
J. Michalik, druk nr 9/XXV/2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.               Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.               Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.

21.               Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.

22.               Zamknięcie XXV Sesji Rady Powiatu.Skomentuj artykuł

Czytano: 821 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 7 Września 2017, zmienione: 24 Czerwca 2018
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Zarząd Powiatu z absolutorium
 • Zarząd Powiatu z absolutorium
 • Przy 21 głosach za i 3 wstrzymujących się, Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2017.
Zapraszamy na jubileusz 100-lecia OSP w Borownie i Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infratruktury
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl