CEPIK-2.0

 

W dniu 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło System Informacyjny Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0)

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że należy  liczyć się z licznymi utrudnieniami  w zakresie:

 rejestracji pojazdów, wydawania stałych dowodów rejestracyjnych, wymiany DR, dokonywania adnotacji danych, wyrejestrowania pojazdów

i innych czynnościach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Powrót   |   aktualności z powiatu

XXIV sesja Rady Powiatu

Opublikowano: 2017-06-19


W najbliższy czwartek (22 czerwca 2017 roku) o godz. 10ºº w sali sesyjnej nr 32 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego.
Porządek obrad:

1.                  Otwarcie XXIV Sesji Rady Powiatu i powitanie.

2.                  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                  Przedstawienie porządku obrad.

4.                  Powołanie sekretarzy obrad.

5.                  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

6.                  Powołanie komisji uchwał i wniosków.

7.                  Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referuje  starosta K. Smela

8.                  Interpelacje i zapytania radnych.

9.                  Informacja nt. zadań i inwestycji wspólnie realizowanych przez Miasto Częstochowa i Powiat Częstochowski, referent prezydent K. Matyjaszczyk.

10.              Informacja nt. stanu sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2016 roku, referent Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny D. Nowicki.

11.              Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2016 rok, referent  skarbnik K. Toczko, druk nr 7/XXIV/2017.

12.              Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok:

a.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania
 z  wykonania budżetu powiatu w 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia, referent skarbnik  K. Toczko;

b.    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej  wykonania budżetu powiatu częstochowskiego w 2016  roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej J. Michalik, druk nr 1/XXIV/2017.

c.    przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2016  roku, referent  przewodniczący rady A. Kubat;

d.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, referent przewodniczący rady A. Kubat;

e.    dyskusja;

f.     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok, druk nr 8/XXIV/2017.

13.              Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2017 rok, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 9/XXIV/2017, 

14.              Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027, referent skarbnik  K. Toczko, druk nr 10/XXIV/2017.
 

15.              Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2016 roku, referent naczelnik wydz. EZK J. Krakowian,  druk nr 2/XXIV/2017, sprawozdanie.

16.              Podjęcie uchwały w sprawie budowy obok autostrady jednolitego ciągu drogowego od Bogusławic do węzła Rząsawa w związku z planowaną przebudową drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Tuszyna, referent członek zarządu
J. Miarzyński, druk nr 3/XXIV/2017.

17.              Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie drogi alternatywnej w związku z planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budową odcinka autostrady A1 od Tuszyna do Częstochowy, referent członek zarządu J. Miarzyński, druk nr 4/XXIV/2017.

18.              Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia
16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności, referent  naczelnik wydz. OK H. Sobel, druk nr 5/XXIV/2017. 

19.              Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Starosty Częstochowskiego w zakresie skutków działania dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków przy ul. Jesiennej w Korwinowie, gm. Poczesna, referent sekretarz
L. Krawczyk, druk nr 6/XXIV/2017.

20.              Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.              Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent  przewodniczący rady A. Kubat.

22.              Wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty.

23.              Zamknięcie XXIV Sesji Rady Powiatu.

 

 
 
 
 
 
 Skomentuj artykuł

Czytano: 893 razy
Dodane przez: Grażyna Folaron
Dodane: 19 Czerwca 2017, zmienione: 24 Czerwca 2018
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Zarząd Powiatu z absolutorium
 • Zarząd Powiatu z absolutorium
 • Przy 21 głosach za i 3 wstrzymujących się, Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2017.
Zapraszamy na jubileusz 100-lecia OSP w Borownie i Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infratruktury
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl