Powrót   |  

XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Opublikowano: 2018-09-14


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych Województwa Śląskiego.
 
W kategorii - malarstwo obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – klasy 0-III SP,
II grupa – klasy IV-VI SP,
III grupa – klasy VII-VIII SP i III gimnazjum,
IV grupa – klasy liceum/technikum.
 
W kategorii - fotografia
Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich grup wiekowych.
 
2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę fotograficzną lub malarską
(nie rysunkową) nieprzekraczającą - 50 x 70 cm.
 
3. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym następujące dane:
Imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres zamieszkania, dokładny adres, numer telefonu oraz temat. Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane.
 
4. Instytucje i osoby prywatne nadsyłające prace na konkurs proszone są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia wg wzoru pkt 3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów.
 
5. Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie lub dostarczyć osobiście, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.
 
Termin:
Prace należy składać/nadsyłać do 18.10.2018 r. (czwartek)
(decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna, Tel.: 34 327 40 78;
 
Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 30.10.2018 r. (wtorek) o godzinie 14.00 W budynku głównym Centrum Kultury przy ul. Modrzewiowej 3.


Skomentuj artykuł

Czytano: 975 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 14 Września 2018, zmienione: 20 Kwietnia 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Zapraszamy do udziału w II Powiatowym Konkursie Literackim pn.: "Koniecznie przeczytaj!"
Dzień Sołtysa w Starostwie
 • Dzień Sołtysa w Starostwie
 • 16 i 17 kwietnia na zaproszenie Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli do Starostwa przybyło blisko 130 Sołtysów reprezentujących...
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl