Powrót   |   aktualności z powiatu

Po XXVI sesji Rady Powiatu

Opublikowano: 2017-11-08


Aż sześć z dziesięciu uchwał podjętych podczas dzisiejszej (8 października) sesji Rady Powiatu dotyczyło wynikających z nowego prawa oświatowego przekształceń prowadzonych przez powiat częstochowski szkół  ponadgimnazjalnych w szkoły ponadpodstawowe oraz przekształcenia szkół zasadniczych w szkoły branżowe. Przekształceniu uległa  także dotychczas sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Bogumiłku wchodząca w skład tamtejszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, która obecnie funkcjonuje jako szkoła 8-letnia. Uchwały te mają charakter deklaratoryjny, czyli potwierdzający obecny stan prawny, bowiem z dniem 1 września br. szkoły zasadnicze z mocy prawa stały się szkołami branżowymi, a szkoły ponadgimnazjalne szkołami ponadpodstawowymi. Podjęte dziś uchwały stanowią akty założycielskie dla przekształconych szkół w Bogumiłku, Złotym Potoku i Koniecpolu.

Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli  także uchwały dotyczące zmian w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zaakceptowali wysokość opłat za usuwanie z dróg pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach oraz zgodzili się na propozycję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie dotyczącą przeznaczenia niewykorzystanej z powodu rezygnacji uczestników z udziału w turnusach rehabilitacyjnych kwoty 13 tys. 377 zł na dofinansowanie zaopatrzenia  osób niepełnosprawnych w środki ortopedyczne i pomocnicze.
Na wniosek Zarządu Powiatu do porządku obrad dzisiejszej sesji wprowadzono punkt dotyczący powierzenia gminie Mykanów opracowanie dokumentacji oraz realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej w Cykarzewie Północnym (gm. Mykanów).
Starosta Krzysztof Smela poinformował radnych o promesie na kwotę 3 mln 932 tys. zł, którą  30 października br. powiat częstochowski otrzymał na usuwanie skutków powodzi z lat 2010 i 2013. Kwota ta zostanie przeznaczona  realizację dwóch zadań drogowych: remont drogi powiatowej Raczkowice – Soborzyce (gm. Dąbrowa Zielona) na odcinku o długości 2,3 km oraz remont 1,6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Kuźnica Grodziska – Oblasy. Przetarg na realizacje tych zadań został już ogłoszony.


Galeria zdjęć

Skomentuj artykuł

Czytano: 1067 razy
Dodane przez: Grażyna Folaron
Dodane: 8 Listopada 2017, zmienione: 15 Grudnia 2018
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
I Maraton Jurajski w gminie Janów
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert
Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl