CEPIK-2.0

 

W dniu 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło System Informacyjny Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0)

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że należy  liczyć się z licznymi utrudnieniami  w zakresie:

 rejestracji pojazdów, wydawania stałych dowodów rejestracyjnych, wymiany DR, dokonywania adnotacji danych, wyrejestrowania pojazdów

i innych czynnościach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Powrót   |   aktualności z powiatu

Po XXII sesji Rady Powiatu

Opublikowano: 2017-03-31


Podczas XXII sesji Rady Powiatu (30 marca br.) radni jednogłośnie przyjęli wszystkie przewidziane w porządku obrad uchwały. Oprócz zmian w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu zaakceptowali także m.in. sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz przyjęli programy dotyczące m.in. ochrony zdrowia psychicznego i współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Radni ustalili również wysokość wynagrodzenia nowego starosty, przyznając mu pensję taką samą, jaką pobierał jego poprzednik. Starosta Krzysztof Smela został także wybrany na delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Warszawie.

Rada Powiatu postanowiła nagrodzić byłego starostę powiatu bodeńskiego Siegfrieda Tanna za nawiązanie i wzorowe prowadzenie współpracy pomiędzy powiatem bodeńskim i powiatem częstochowskim. Stąd też podjęto uchwałę w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez wojewodę śląskiego do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie S. Tannowi odznaczenia państwowego.
Radni powiatowi przyjęli także uchwałę w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego naszego powiatu w minionym roku. Wnioski wynikające z dokonanej oceny nie pozwalają na nadmierny optymizm. Stwierdzono bowiem, że istniejące obwałowanie rzek jest niewystarczające. Co prawda stan wałów jest zadawalający, ale konieczne jest wykonanie badania ich szczelności. Brakuje rowów opaskowych, a istniejące wymagają odmulania, usunięcia zadrzewień i zakrzaczeń. Rzeki na wielu odcinkach wymagają wykonania bieżącej konserwacji polegającej na wykoszeniu skarp, usunięciu zadrzewień i zakrzaczeń oraz odmuleniu dna, jak również naprawy wyrw oraz śladów działalności bobrów. W 2016r. zarówno Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu jak i Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach ze względu na niewystarczające środki finansowe, zrealizowały tylko niektóre najpilniejsze prace konserwacyjne i naprawy na terenie powiatu częstochowskiego. Konieczne jest więc przeznaczenie dodatkowych środków na ten cel.
Podczas sesji mówiono także o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim. Informację na ten temat przedstawiła w imieniu komendanta Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie naczelnik Wydziału Prewencji KMP podinsp. Joanna Lazar. Z przedstawionych przez nią danych wynika, że w ciągu minionych czterech lat przestępczość w naszym powiecie spada, wzrasta natomiast wykrywalność sprawców przestępstw i wykroczeń. Najwyższą wykrywalność odnotowano w zakresie uszkodzeń ciała (91 proc.), natomiast najniższą w odniesieniu do k kradzieży z włamaniem (34,4 proc.). Niestety, nadal dużym problemem na naszych drogach są nietrzeźwi kierowcy. W ubiegłym roku zatrzymano 294 osoby kierujące pojazdami po spożyciu alkoholu i odnotowano 127 spowodowanych przez nich wypadków, w których śmierć poniosły 2 osoby. Łącznie w 2016 roku na drogach naszego powiatu zginęło 13 osób.


Galeria zdjęć

Skomentuj artykuł

Czytano: 907 razy
Dodane przez: Grażyna Folaron
Dodane: 31 Marca 2017, zmienione: 23 Czerwca 2018
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Zarząd Powiatu z absolutorium
 • Zarząd Powiatu z absolutorium
 • Przy 21 głosach za i 3 wstrzymujących się, Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2017.
Zapraszamy na jubileusz 100-lecia OSP w Borownie i Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infratruktury
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl