Powrót   |   aktualności z powiatu

Ogłoszenie konkursu ofert - wybór realizatora programu szczepień HPV

Opublikowano: 2018-01-09


Zarząd Powiatu Częstochowskiego już po raz piaty ogłosił konkurs ofert dotyczący wyboru realizatora „Programu profilaktycznego – szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV” w 2018 roku.Konkurs ofert dotyczy realizacjiProgramu profilaktycznego – szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV )” w 2018 r. Szczepieniem objęte będą dziewczęta urodzone w 2007 r. zamieszkałe na terenie powiatu częstochowskiego.  W ramach realizacji programu przewiduje się zaszczepienie ok. 52% populacji, tj. ok. 310 dziewcząt. Program realizowany będzie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 r.
Całkowity koszt programu wynosi 130.000 zł. Szczepienia finansowane będą z budżetu powiatu częstochowskiego. Konkursu obejmuje: przeprowadzenie edukacji zdrowotnej dotyczącej zwiększenia świadomości na temat zagrożeń związanych   z wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej, zakup szczepionki czterowalentnej przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), typ: 6,11,16,18, uzyskanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu 3 profilaktycznych szczepień, kwalifikację dziewcząt do szczepień,  badania lekarskie, wykonanie cyklu 3 profilaktycznych szczepień dla jednej osoby, dokonanie stosownych wpisów dotyczących przeprowadzonych badań i szczepień w dokumentacji lekarskiej oraz sporządzenie sprawozdania merytoryczno – finansowego z realizacji programu. Do konkursu mogą przystąpić podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzące działalność na podstawie wpisu do rejestru podmiotów leczniczych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – publiczne  i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z formularzem ofertowym i wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej
www.czestochowa.powiat.plw Biuletynie Informacji Publicznej – Tablica Ogłoszeń. Dokumenty pobrać można również bezpośrednio w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój nr 129. Informacje uzyskać można także pod nr tel. 34-322-91-44.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami (określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert) należy składać w terminie do dnia 26.01.2018 r. (piątek) do godz. 15.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego  w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój nr 3 - parter,  formie papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęć) z dopiskiem Konkurs ofert – „Program profilaktyczny - szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”  w 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia składania ofert.
 
                                                                                                                          MKSkomentuj artykuł

Czytano: 1240 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 9 Stycznia 2018, zmienione: 16 Stycznia 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 • Przekształcenie użytkowania...
 • Zainteresowani przeksztalceniem prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności, potrzebne informacje znajdą pod adresem  ...
"Radość kolędowania"
 • "Radość kolędowania"
 • Wśród wielu polskich tradycji, związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, niewątpliwie do jednych z najpiękniejszych należy śpiewanie...
Prezydent Paweł Adamowicz nie żyje
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl