Powrót   |  

Kanalizacja dla Skrajnicy i cd. dla Przymiłowic

Opublikowano: 2017-11-20


Gmina Olsztyn ogłosiła przetarg na kanalizację Skrajnicy. W najbliższych dniach ruszają prace przy budowie kanalizacji i wymianie wodociągów w Przymiłowicach – Kotysowie oraz na ulicy Piastowskiej.

Projektowanie kanalizacji i odwodnienia Skrajnicy rozpoczęliśmy przed kilkoma laty. Gdy udało się uzyskać pozwolenie na budowę, czekaliśmy na ogłoszenie konkursu na środku unijne. Obecnie jesteśmy po konkursie i po zatwierdzeniu dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego, tuż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W Przymiłowicach projekt przewiduje budowę sieci o długości blisko 6 km. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci grawitacyjnej, przyłączy, kanału tłoczonego, dwóch przepompowni oraz odtworzenie nawierzchni.

Wykonawcą  przedsięwzięcia jest firma ANMAR Usługi Budowlane Anna Sobuś – Cecot z siedzibą w Sosnowcu.

Przewidywany termin wykonania to 31 maja przyszłego roku. Korzystając z okazji  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji równolegle wymieniać będzie sieć wodociągową.

Całkowity koszt inwestycji kanalizacyjnej to 5 570 354 zł, z czego 3 593 217 zł to kwota pozyskiwana przez Gminę Olsztyn z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Skrajnica do remontu

- Przez kilka lat na budowę kanalizacji czekali mieszkańcy Skrajnicy. – Byliśmy gotowi, ale czekaliśmy na konkurs i prawie 50-procentowe dofinansowanie. Udało nam się zdobyć w nim wymaganą liczbę punktów i uzyskać akceptację Zarządu Województwa Śląskiego – mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

Budowa kanalizacji w Skrajnicy zapewni możliwość podłączenia do sieci ok. 160 posesji w tym ponad 120 zabudowanych. Ponadto w związku z budową sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w Skrajnicy powstanie 12 słupów z lampami oświetleniowymi.

Zadanie przewiduje także budowę kanału deszczowego, do którego odprowadzane będą deszczówka ze znacznej części miejscowości. Woda odprowadzona będzie kanałem do skrzyń rozsączających ją do gruntu. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 31 sierpnia 2018 r.

- Mamy już gotowy projekt nowej nawierzchni dróg w Skrajnicy. W niedalekiej przyszłości ogłosimy przetarg na wykonawstwo. – zapowiada wójt.

Gmina pozyskuje środki z Unii Europejskiej

Prace w Skrajnicy finansowane są w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW 2014-2020 typ operacji: ,,Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach i w Skrajnicy przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Będzie miała również znaczący wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców - mówi Tomasz Kucharski.

Inwestycja w Przymiłowicach dofinansowana jest w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Skomentuj artykuł

Czytano: 723 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 20 Listopada 2017, zmienione: 17 Października 2018
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Zapraszamy na plac zabaw w Janowie
Druhowie OSP w Bystrzanowicach jeżdżą NIEPODLEGŁYM
Kropla bezpieczeństwa
 • Kropla bezpieczeństwa
 • Policjanci zapraszają do Częstochowy wszystkich, którzy chcą oddać krew. 30 października na Placu Biegańskiego zaparkuje Ambulans...
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl