Powrót   |  

Gmina Janów - stawy,drogi, przedszkole, boisko

Opublikowano: 2018-06-27Zagospodarowanie stawów w Zagórzu
Trwa procedura przetargowa dotycząca zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu”.

Miejscowość zyska zagospodarowaną przestrzeń wokół dwóch zbiorników wodnych wraz z ich oczyszczeniem. Pojawi się także zupełnie nowa altana, ścieżki rekreacyjne o łącznej powierzchni 308 m² i mała architektura tj.: ławki, kosze na odpady, stojak na rowery oraz stanowiska z zielenią.

Łącznie mechanicznemu karczowaniu zakrzaczeń i podszyć będzie objęte 0,5 ha terenu. Planowane jest wywiezienie około 720 m3 namułów. Po oczyszczeniu stawów i terenu wokół niego przeprowadzona zostanie niwelacja terenu, a następnie rozpoczęte zostaną roboty ziemne związane z formowaniem nasypów oraz dowozem ziemi.
Zakończenie prac planowane jesienią tego roku.

Na realizacje zadania Gmina Janów pozyskała blisko 200 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze",  działanie: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, operacja: Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką, cel operacji: Zagospodarowanie dwóch zbiorników wodnym w miejscowości Zagórze w celu zrównoważonego rozwoju turystyki wspierającej sektor rybacki obszaru RLGD Jurajska Ryba.
 


Trwa budowa dróg w Janowie

Na ulicach Tulipanowej i Różanej w Janowie powstają nakładki.

Inwestycja jest drugim etapem budowy dróg w ciągu ulic na osiedlu Zaborce. W ubiegłym roku powstały drogi przy ul. Liliowej i Fiołkowej. Koszt przebudowy 664 m drogi wyniósł 615 307,53 zł, z czego 63% dofinansowania Gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Zadanie zrealizowała firma OLS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa.

Niebawem do użytku zostaną oddane dwie kolejne ulice: Tulipanowa i Różana. Mieszkańcy i użytkownicy obu ulic zyskają odwodnione i oznakowane jezdnie o szerokości od 3 do 5 m, o nawierzchniach asfaltobetonowych. Wlot z drogi krajowej na ulicę Tulipanową, ze względu na media, wyłożony będzie kostką betonową. Jezdnie są obustronnie ograniczone krawężnikami betonowymi, najazdowymi.

Koszt budowy 599 m drogi oszacowano na 642 324,87 zł. Gmina pozyskała 360 859 zł dofinansowania aplikując w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 
 

Przedszkole w Złotym Potoku

Wesołe, roztańczone i rozśpiewane przedszkolaki wraz z dyrekcją, kadrą pedagogiczną i obsługą podjęły 21 czerwca 2018 r. gości zaproszonych na uroczyste otwarcie swojego przedszkola.

Obiekt poświęcił proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. Ryszard Marciniak. Gości powitała Joanna Ścigaj - wójt Gminy Janów. Dalszą część uroczystości wraz z prezentacją multimedialną prowadziła Anna Kozieł – dyrektor placówki.

Na widowni występy najmłodszych podziwiali ponadto: dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – Jerzy Motłoch, przedstawiciel częstochowskiej Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty - Urszula Michalak, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Częstochowie – Karol Ostalski, projektant przedszkola - Jerzy Hnat, przewodniczący Rady Gminy Janów – Stefan Zatoński z radnym Henrykiem Srokoszem, sekretarz i skarbnik Gminy Janów – Monika Gałązka i Małgorzata Laskowska, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji regionalnych oraz placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i jednostek organizacyjnych z terenu gminy Janów, przedstawiciele Rady Rodziców przedszkola, sołtys Złotego Potoku – Jacek Lampa, mieszkańcy Gminy Janów.
Całości towarzyszyła bardzo przyjazna atmosfera z ciepłymi słowami i wzajemnymi gratulacjami, podziękowaniami, kwiatami i upominkami dla przedszkolaków, kadry, gospodarzy Gminy i gości.

Przypominamy, że wychowankowie przedszkola w Złotym Potoku już od 12 lutego br. korzystają z nowoczesnej, funkcjonalnej i kolorowej placówki, która powstała w centrum miejscowości.

Czterdzieścioro pięcioro przedszkolaków wraz z kadrą pedagogiczno-administracyjną przeniosło się do nowej placówki z ciasnego i nadszarpniętego zębem czasu budynku z 1922r. Nowe przedszkole mieści się przy ulicy Kościuszki 21B. Jest to parterowy budynek o powierzchni 467,40m², składający się z dwóch oddziałów przedszkolnych, sali wielofunkcyjnej, zaplecza szatniowo-sanitarnego w strefie wejściowej, kuchni, części biurowej i socjalnej oraz pomieszczeń technicznych. Jest również plac zabaw i estetycznie urządzona przestrzeń wokół budynku.

Rozpoczęta 22 listopada 2016 r. budowa przedszkola wraz z wykończeniem wnętrz i kompleksowym wyposażeniem trwała zaledwie czternaście miesięcy. Całość kosztowała 2 966 512,66zł. Z budżetu Gminy Janów przeznaczono na ten cel 801 743,57 zł. Janowski samorząd pozyskał dofinansowanie z środków unijnych w kwocie 2 164 769,09zł. Wykonawcą inwestycji była firma Bauterm z Kamienicy Polskiej, a projektantem wyłonionym w konkursie był Jerzy Hnat.
Projekt pn.  „Utworzenie nowej grupy przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich dzięki budowie przedszkola w Złotym Potoku” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT SUBREGION PÓŁNOCNY

Dodatkowo przedszkole realizuje projekt pn. „Nowa jakość wychowania przedszkolnego w gminie Janów - utworzenie 25 nowych miejsc w Złotym Potoku.” Dzięki realizacji projektu przedszkole zyskało: bieżącą opiekę nad dziećmi oraz niezbędne wyposażenie i wysokiej jakości pomoce dydaktyczne (różnorodne zabawki, zestawy do zajęć gimnastycznych, rytmicznych i edukacyjnych, laptop z tablicą multimedialną, pralkę, szafki, regały, dywan oraz tablice korkowe i do malowania.
Projekt pozwolił również na podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz organizację zajęć dodatkowych wspomagających edukację dzieci, są to m.in.: zajęcia arteterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, rytmika, dogoterapia, zajęcia z języka angielskiego, itp. W ramach zadania finansowane są również: obiady, materiały plastyczne i środki czystości.

Zadanie z udziałem dwudziestu pięciu dzieci w wieku 3-4 lata oraz jednym nauczycielem wychowania przedszkolnego zakończy się w lutym 2019r.
Całkowita wartość projektu to 197 120 zł. Z gminnego budżetu zadanie dofinansowano kwotą 29 568 zł. Staraniem Gminy pozostałe środki tj. 167 552 będą współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT SUBREGION PÓŁNOCNY.
 
 

Boisko w Piasku

 
Przy Szkole Podstawowej w Piasku powstało nowoczesne, wielofunkcyjne, ogólnodostępne boisko z bezpieczną nawierzchnią. Uroczyste otwarcie odbyło się 20 czerwca 2018 r.

Szkoła i miejscowość zyskały obiekt z boiskami dostosowanymi do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową z profesjonalnym wyposażeniem i sześciometrowymi piłkochwytami. Całkowita, ogrodzona powierzchnia obiektu rekreacji ruchowej to 882  m². Przestrzeń zyskała także prawie 120 m² dojść utwardzonych oraz małą architekturę. Całość odwodniono drenażem francuskim.

Całkowity koszt inwestycji to 459 735,16 zł. Przy współpracy z Gminą Janów, Stowarzyszenie „Ziemia Janowska” pozyskało 300 000 zł z PROW na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury.Galeria zdjęć

Skomentuj artykuł

Czytano: 834 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 27 Czerwca 2018, zmienione: 21 Lutego 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Puchar Polski w Lotach Balonami w Janowie i Olsztynie
 • Puchar Polski w Lotach Balonami w...
 • Komisja Balonowa przy Aeroklubie polskim zdecydowała, że w tym roku Gminy Janów i Olsztyn, zorganizują Puchar Polski w Lotach Balonami na...
Ruszył program szczepień przeciwko wirusowi HPV
Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl